Πρόταση να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ η αναβάθμιση του Κλειστού Σπάρτης

Ο δήμος Σπάρτης σε συνεργασία με τον Αθλητικό Οργανισμό του υπέβαλε αίτηση ένταξης και χρηματοδότησης του έργου ενεργειακής αναβάθμισης του κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου Σπάρτης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 994.517,77 ευρώ, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Ζητούμενο είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου σε κατηγορία β’ και άνω, με σκοπό τη μείωση των ενεργειακών αναγκών του.

Άμεσα οφέλη από την υλοποίηση των παρεμβάσεων θα είναι η μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του Κλειστού, η μείωση του κόστους λειτουργίας του και η βελτίωση του εσωτερικού κλίματος. Επίσης, η εξυπηρέτηση αθλητών και θεατών με κινητικά προβλήματα.