Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης  – Αποχέτευσης Σπάρτης, με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου, δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους μέχρι την 30/4/2017, καταβάλλοντας το 30% της συνολικής τους οφειλής και το υπόλοιπο σε μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50,00 € (με την προϋπόθεση ότι θα εξοφλούνται κανονικά οι τρέχοντες λογαριασμοί).

Μετά τις 30 Απριλίου θα γίνεται διακοπή ύδρευσης στους καταναλωτές που δεν έχουν προβεί σε ρύθμιση των οφειλών τους, οι οποίοι θα επιβαρυνθούν και με το τέλος επανασύνδεσης 16,81 € πλέον ΦΠΑ 24% (δηλαδή συνολικά 20,85 €).