Ρύθμιση οφειλών στο Δήμο Σπάρτης

xrei

xrei

Ο δήμος Σπάρτης προχωρεί σε ρύθμιση του συνόλου των βεβαιωμένων οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 30/10/2014, με βάση τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Η προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση ισχύει μέχρι 30/11/2014.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην οικονομική υπηρεσία του δήμου (Γκορτσολόγου 52 – 2ος όροφος) ή στα τηλέφωνα 27313 61232, 27313 61234 και 27313 61228 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.