Σήμερα η ανακοίνωση των προσωρινών δικαιούχων για τους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ

0
318

Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα για τους δικαιούχους των παιδικών σταθμών με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, σύμφωνα με την πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, και θα ακολουθήσει τριήμερη προθεσμία υποβολής ενστάσεων. Τα οριστικά αποτελέσματα αναμένονται στις 4 Ιουλίου, ώστε οι ωφελούμενοι να λάβουν τα σχετικά voucher και να έχουν τη δυνατότητα να εγγράψουν τα παιδιά τους έως τις αρχές Σεπτεμβρίου στις δομές που θα επιλέξουν.