Σε βελτίωση του δημοτικού φωτισμού προχωρά ο Δήμος Σπάρτης

lambaΑπαντώντας σε πρόσφατο δημοσίευμα, ο δήμος Σπάρτης εξέδωσε ανακοίνωση με τις ενέργειες που έχει δρομολογήσει για τη βελτίωση του δημοτικού φωτισμού. Όπως αναφέρει:

1. Θα δημοπρατήσει στις 6 Μαρτίου 2017 το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση του συστήματος δημοτικού φωτισμού δήμου Σπάρτης» και προϋπολογισμό 65.200 ευρώ.
Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει τοποθέτηση ιστών, με δύο φωτιστικά led ο καθένας, στις οδούς:
• Αρχιδάμου από Θερμοπυλών έως το βόρειο άκρο αυτής.
• Θερμοπυλών από Αρχιδάμου έως Επισκόπου Βρεσθένης.
• Επισκόπου Βρεσθένης από Θερμοπυλών έως Βρασίδου.

2. Έχει αναθέσει την παροχή υπηρεσίας που αφορά την αναβάθμιση του φωτισμού σε όλη την επικράτεια του δήμου με τίτλο «Υποστήριξη στην προετοιμασία πρότασης χρηματοδότησης μέσω ανταποδοτικών τελών για σύμβαση παροχής υπηρεσιών με μόχλευση πόρων και στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας» και προϋπολογισμό 24.800 ευρώ με ΦΠΑ. Η μελέτη ανατέθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2016 (αρ. σύμβασης 38348/30-12-2016) και θα παραδοθεί στο δήμο για περαιτέρω ενέργειες στις 30 Απριλίου 2017 (λήξη σύμβασης).

3. Τα παραδοτέα της σύμβασης περιλαμβάνουν τεύχη δημοπράτησης και τον συνολικό σχεδιασμό που θα ακολουθηθεί (κατόπιν αξιολόγησης – απόφασης του ΔΣ) για πλήρη ανακαίνιση του δημοτικού φωτισμού με LED χωρίς οικονομική επιβάρυνση του δήμου και των δημοτών.
Ειδικότερα, το έργο αναμένεται να συμβάλει σε διάφορους τομείς και θα προκύψουν σημαντικές ωφέλειες από την υλοποίησή του, όπως πχ:
• Αισθητική και ποιοτική αναβάθμιση των περιοχών παρέμβασης και των οδικών αξόνων.
• Δημιουργία συνθηκών ασφάλειας σε πεζούς – οδηγούς και κατάλληλων προϋποθέσεων για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και της εγκληματικότητας.
• Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με αντίστοιχη εξοικονόμηση δαπανών λειτουργίας και συντήρησης.
• Βελτίωση της επιχειρηματικότητας στα σημεία της πόλης τα οποία εμφανίζονται υποφωτισμένα και υποβαθμισμένα.

Κλείνοντας την ανακοίνωση, η δημοτική αρχή δηλώνει πως “πρώτη μέριμνα, που αποτελεί και χρέος προς τον πολίτη, είναι να μην υπάρχει αφώτιστο σημείο στην πόλη”, ενώ ζητά τη συμβολή των δημοτών μέσω της άμεσης δήλωσης των βλαβών στο τηλέφωνο 15460 και την καταγραφή όλων των προβλημάτων που αφορούν στο φωτισμό της πόλης αλλά και των χωριών.