Σπάρτη: Ενημέρωση από τη δημοτική αρχή για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης έχει προγραμματιστεί τη Δευτέρα 15/5 και ώρα 20.00′. Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Ενημέρωση σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου (αίτημα δημοτικής παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση”).

2ο Καθορισμός κριτηρίων καταλληλότητας/αποκλεισμού χώρων εγκατάστασης, Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών και μονάδας μηχανικής διαλογής αστικών στερεών αποβλήτων και κομποστοποίησης. (δήμαρχος)

3ο Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων στον Παναγιώτη Νίκα. (Δημήτρης Αποστολάκος)

4ο Περί διαλύσεως της σύμβασης ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο “Πράξη εφαρμογής επεκτάσεων σχεδίου πόλης Σπάρτης περιοχών Καλογωνιάς, Νέου Κόσμου και Ματαλέικων”. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

5ο Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο “Μελέτη πράξεων αναλογισμού οδών Θερμοπυλών – Πλατανιστά και Χαμαρέτου”. (Παν. Αργυρόπουλος)

6ο Περί αιτήματος ταφής σε προαύλιο χώρο ιερού ναού. (Βασίλης Σκρουμπέλος)

7ο Περί συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Παλαιολογείων – έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης. (Δ. Αποστολάκος)

8ο Περί εγκρίσεως – ψήφισης πιστώσεως – συγκρότησης επιτροπής παραλαβής για τη διαφημιστική καταχώρηση του δήμου στο περιοδικό “Lakonia Magazine”. (Χρήστος Αλεξάκος)

9ο Περί εγκρίσεως – ψήφισης πιστώσεως – συγκρότησης επιτροπής παραλαβής για τη διαφημιστική καταχώρηση του δήμου στον ‘‘Περιηγητή της Λακωνίας’’. (Χρ. Αλεξάκος)

10ο Περί εγκρίσεως της αριθ.22/2017 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας με θέμα “Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017”. (Θεμιστοκλής Πατσιλίβας)

11ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Αντιστήριξη κατολισθαίνοντος πρανούς επί της επαρχιακής οδού Λογγάστρας – Βορδόνιας εντός οικισμού Σουστιάνων”, αναδόχου Ιωάννη Τσάκωνα. (Παν. Αργυρόπουλος)

12ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της παρεχόμενης υπηρεσίας “Συλλογή νερατζιών”. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

13ο Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της σύμβασης υπηρεσιών πληρωμών με την τράπεζα Eurobank. (Δημ. Αποστολάκος)

14ο Επιστροφή παραβόλου για τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων σε ΚΥΕ (Χρήστου Αλεξανδρή). (Δημ. Αποστολάκος)

15ο Επιστροφή παραβόλου για τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων σε ΚΥΕ (Μαρίας Τούμπουρα). (Δημ. Αποστολάκος)

16ο Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού α’ τριμήνου έτους 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

17ο Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας φαρμάκων και αναλωσίμου υγειονομικού υλικού με τη διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών. (Δημ. Αποστολάκος)

18ο Περί αποδοχής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους (πρώην ΣΑΤΑ) 2017 στους δήμους για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. (Δημ. Αποστολάκος)

19ο Περί κοινωφελούς εργασίας. (Βασ. Σκρουμπέλος)

20ό Περί κατανομής ποσού 81.267,91 ευρώ (β’ κατανομή 2017) για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου. (Στ. Αργυρόπουλος)

21ο Έγκριση πρωτοκόλλου διαπιστώσεως δηλωθεισών βλαβών από ανωτέρα βία στο έργο “Βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμημάτων αγροτικής οδοποιίας των ΤΚ Κεφαλά – Καλλονής – Αγριάνων και Χρυσάφων”. (Παν. Αργυρόπουλος)

22ο Έγκριση πρωτοκόλλου διαπιστώσεως δηλωθεισών βλαβών από ανωτέρα βία στο έργο “Βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμημάτων αγροτικής οΟδοποιίας των ΤΚ Γκοριτσάς – Αγίων Αναργύρων. (Παν. Αργυρόπουλος)

23ο Παραλαβή και έγκριση μελέτης “Επικαιροποίηση μελέτης πλατείας Αγίου Αθανασίου Γεωργιτσίου” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου “Ανάπλαση πλατείας Αγίου Αθανασίου ΤΔ Γεωργιτσίου”. (Παν. Αργυρόπουλος)