Συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης την Τετάρτη

0
160
Dimarxeio Spartis

Dimarxeio Spartis

Με δεκατρία θέματα στην ημερήσια διάταξη πρόκειται να συνεδριάσει την Τετάρτη 29/10 και ώρα 14.00′ το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης:

1ο Έκφραση θέσης σχετικά με την επικείμενη παύση λειτουργίας του κτηνιατρείου Καστορείου. Εισηγητής ο κ. Ευάγγελος Νικολακάκης.

2ο Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων πλησίον λατομικών ζωνών δημοτικής ενότητας Θεραπνών». (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

3ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμημάτων αγροτικής οδοποιίας των ΤΚ Κεφαλά – Καλλονής – Χρυσάφων και Αγριάνων», αναδόχου Πολυζώη Σωτηράκου. (Παν. Αργυρόπουλος)

4ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. (Δημήτριος Αποστολάκος)

5ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για «Επιχορήγηση στους δήμους για βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών». (Δ. Αποστολάκος)

6ο Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 αναφορικά με την υλοποίηση δαπάνης προμήθειας με τίτλο «Εορταστικός στολισμός δήμου Σπαρτιατών». (Δ. Αποστολάκος)

7ο Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 για την υλοποίηση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κλιματιστικών». (Δ. Αποστολάκος)

8ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους. (Δ. Αποστολάκος)

9ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για «Αποζημίωση υπαλλήλων για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των δημοτικών, περιφερειακών εκλογών και των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Μάιο 2014» – Αποδοχή χρηματοδότησης. (Δ. Αποστολάκος)

10ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για «Προμήθεια βιβλιαρίων πρόνοιας». (Δ. Αποστολάκος)

11ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για «Προμήθεια ξύλινων προθηκών για ανταλλαγή βιβλίων». (Δ. Αποστολάκος)

12ο Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 για την εγγραφή έργου με τίτλο «Διαμόρφωση – διαρρύθμιση δημοτικού κτιρίου ΤΚ Μαγούλας. (Δ. Αποστολάκος)

13ο Έγκριση δαπανών για την Εορτή Αεροπόρων στο Γεωργίτσι – Ψήφιση πίστωσης – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών. (Δ. Αποστολάκος)