Στα 62 ευρώ ανά στρέμμα η συνδεδεμένη ενίσχυση για τα χυμοποιήσιμα πορτοκάλια

Με νέα υπουργική απόφαση επανακαθορίζεται το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τα πορτοκάλια προς χυμοποίηση. Από τα 52 ευρώ, ανεβαίνει στα 62 ευρώ/στρέμμα για το έτος ενίσχυσης 2017.