Συγχωνεύονται τα νηπιαγωγεία Αφυσσού – Κοκκινόραχης

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι ιδρύσεις, προαγωγές, υποβιβασμοί, συγχωνεύσεις και καταργήσεις δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων.

Ως προς τη Λακωνία, η απόφαση αναφέρει μία συγχώνευση από το σχολικό έτος 2018-2019: το μονοθέσιο νηπιαγωγείο Κοκκινόραχης και το επίσης μονοθέσιο του Αφυσσού συγχωνεύονται σε διθέσιο νηπιαγωγείο Αφυσσού – Κοκκινόραχης με έδρα την Κοκκινόραχη.