Συνέρχεται αύριο το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης

0
456

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη και ώρα 14.00′ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Έκφραση θέσης για στελέχωση του Ινστιτούτου Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού. Εισηγητής ο κ. Δημήτρης Αποστολάκος.

2ο Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων: Συγχώνευση 1/θ Νηπιαγωγείου Κοκκινόραχης και 1/θ Νηπιαγωγείου Αφυσσού. (Χρίστος Πλειώτας)

3ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

4ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

5ο Περί ανάκλησης της υπ΄αριθ. 433/2017 ΑΔΣ με θέμα “Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2017”. (Δημ. Αποστολάκος)

6ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού – τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

7ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού – τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

8ο Χορήγηση – ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκής αγοράς. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

9ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο “Αμοιβή για βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου”. (Χριστίνα Μακρυσοπούλου)

10ο Μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση διαφόρων υπηρεσιών του δήμου και του ΚΕΠ Σπάρτης. (Δημ. Αποστολάκος)

11ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας. (Δημ. Αποστολάκος)

12ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Αναβάθμιση του συστήματος δημοτικού φωτισμού”, αναδόχου Β. Γεωργαλής & ΣΙΑ ΕΕ. (Παν. Αργυρόπουλος)

13ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου “Βελτίωση κοινοτικού καταστήματος Βασσαρά”, αναδόχου Π. & Α. Μάνης Τεχνική ΟΕ. (Παν. Αργυρόπουλος)

14ο Περί εγκρίσεως δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εορτή του Οσίου Νίκωνος την 26η Νοεμβρίου. (Δημ. Αποστολάκος)

15ο Εξέταση αιτήματος της “Αναστάσιος Μορφίδης και ΣΙΑ ΕΕ” για τροποποίηση θέσης ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος σε κοινόχρηστο χώρο του δήμου. (Παν. Αργυρόπουλος)

16ο Αποδοχή παραίτησης αναπληρωματικών μελών του διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης – Ορισμός νέων μελών. (Θεμιστοκλής Πατσιλίβας)

17ο Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους του ΔΣ του ΝΠ Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης – Ορισμός νέων μελών. (Σάββας Βελισσάρης)

18ο Αποδοχή παραίτησης τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ΔΣ του ΝΠ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης – Ορισμός νέων μελών. (Γεωργία Γαλανοπούλου)

19ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την εγγραφή εσόδου και αντίστοιχα εξόδων από την ένταξη πράξης με τίτλο “Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Σπάρτης με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας”. (Δημ. Αποστολάκος)

20ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

21ο Αξιολόγηση προσφορών και επιλογή τραπεζικού ιδρύματος για τη λήψη δανείου για τη χρηματοδότηση μέρους του έργου “Βιοκλιματική αναβάθμιση Ξενία Σπάρτης και μετατροπή σε κέντρο πολιτιστικών, τουριστικών και διοικητικών δραστηριοτήτων”. (Δημ. Αποστολάκος)