Συνέρχεται σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Μονεμβασίας

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη και ώρα 17.00′. Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

1. Περί προσλήψεως δύο ναυαγοσωστών με τρίμηνη σύμβαση για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2017. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

2. Περί απευθείας αγοράς ακινήτου στη ΔΚ Νεάπολης. (Χαράλαμπος Κουτσονικολής)

3. Περί απευθείας αγοράς τμήματος αγροτεμαχίου στην ΤΚ Νομίων, έγκριση πρακτικού εκτιμητικής επιτροπής. (Σταύρος Χριστάκος)

4. Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2017. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

5. Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Βοιών», προϋπολογισμού 58.799,20 ευρώ. (Χαρ. Κουτσονικολής)

6. Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής οδοποιίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή της ΔΕ Μολάων». (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

7. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Μεσοχωρίου και ΔΔ Φαρακλού». (Χαρ. Κουτσονικολής)

8. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη δρόμου και κατασκευή γεφυριού στην ΤΚ Καστανιάς ΔΕ Βοιών». (Χαρ. Κουτσονικολής)

9. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση αγωγού ύδρευσης από οικισμό Παραδεισίου στη ΔΚ Νεάπολης». (Χαρ. Κουτσονικολής)

10. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στις ΤΚ Αγίου Νικολάου, Μεσοχωρίου, Κάμπου, Φαρακλού και στη ΔΚ Νεάπολης της ΔΕ Βοιών, λόγω έκτακτης ανάγκης μετά από εκδήλωση πυρκαγιάς στις 17/7/2015». (Χαρ. Κουτσονικολής)

11. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στην ΤΚ Αγίου Γεωργίου». (Χαρ. Κουτσονικολής)

12. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στην ΤΚ Φαρακλού». (Χαρ. Κουτσονικολής)

13. Περί εγκρίσεως της αριθ. 16/2017 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, η οποία αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. (Παναγιώτα Αλειφέρη)

14. Περί χορηγήσεως της προβλεπόμενης τρίμηνης άδειας απουσίας στη δημοτική σύμβουλο κ. Ζωή Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)