Συνέρχεται την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης

Το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης θα πραγματοποιήσει τακτική δημόσια συνεδρίαση την προσεχή Τετάρτη 12/2 και ώρα 19.00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο Παροχή γνώμης επί του σχεδίου καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής έτους 2020 του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου (εξ αναβολής). Εισηγητής ο Χρήστος Κανακάκος

2ο Εξέταση αιτήματος της κ. Ιωάννας Δημητρακάκη κατοίκου Ταϋγέτης ΤΚ Μυστρά, για έγκριση εργασιών σε κοινόχρηστο χώρο με δαπάνη της αιτούσας (εξ αναβολής). (Δημήτριος Καπονικολός)

3ο Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της περιφέρειας Πελοποννήσου, του δήμου Σπάρτης και της “Πελοπόννησος ΑΕ”, Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ, για την υλοποίηση του έργου: “Οργάνωση και λειτουργία περιπτέρου τουριστικής πληροφόρησης (info kiosk) στο δήμο Σπάρτης”. (Γεωργία Ζαχαράκη)

4ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων δήμου Σπάρτης”, αναδόχου Χρονόπουλος ΑΤΚΕΕ. (Δημήτριος Καπονικολός)

5ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “Δημιουργία νέας παιδικής χαράς ΤΚ Σελλασίας δήμου Σπάρτης”, αναδόχου Κ/Ξ Π. Μανης – Ι. Λιβανός. (Δημ. Καπονικολός)

6ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “Αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων 1ου Γυμνασίου – 1ου Λυκείου Σπάρτης, αναδόχου Π. Κιρκίρης & ΣΙΑ Ε.Ε. (Δημ. Καπονικολός)

7ο Περί κατανομής ποσού 44.543,08 ευρώ για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Σπάρτης. (Ελένη Δαράκη)