Συνέρχεται την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης

Το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης θα πραγματοποιήσει τακτική δημόσια συνεδρίαση την προσεχή Τετάρτη 27/11 και ώρα 19.30΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο Περί χωροθέτησης σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ). Εισηγητής ο Σπύρος Μοιράγιας

2ο Περί κατανομής ποσού 89.086,17 ευρώ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου (Γ’ κατανομή 2019). (Ελένη Δαράκη)

3ο Περί ορθής κατάρτισης του πίνακα στοχοθεσίας. (Γιωργία Δεδεδήμου)

4ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019. (Γιωργία Δεδεδήμου)

5ο Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σπάρτης, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για την πράξη “Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)-Νέα Φάση” με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του ΕΠ “Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης”. (Μιχάλης Βακαλόπουλος)

6ο Περί καταβολής και καθορισμού: α)εξόδων παράστασης στον πρόεδρο και αντιπρόεδρο του ΔΣ του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία “Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης”. (Μιχ. Βακαλόπουλος)

7ο Έγκριση της αριθμ.74/2019 κυκλοφοριακής μελέτης με τίτλο “Δημιουργία γενικής θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην οδό Μενελάου αριθ.69 κατόπιν αιτήματος του κ. Κουλούρη Χρήστου, στην Κοινότητα Σπαρτιατών”. (Δημήτρης Καπονικολός)