Συνέρχεται τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

Dimotiko Symvoulio Spartis

Με 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 7 Ιουλίου στις 14.00′ το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης:

1ο: Περί έγκρισης τροποποίησης – παράτασης ισχύος της από 10/5/2013 εγκεκριμένης επικαιροποιημένης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες στατικής ενίσχυσης κτιρίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης». Εισηγητές ο αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης Καραχάλιος και ο κ. Χρήστος Κανακάκος.

2ο: Περί έγκρισης τροποποίησης – παράτασης ισχύος της από 30/1/2012 εγκεκριμένης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Μουσικό Σχολείο Σπάρτης».

(Δ. Καραχάλιος και Κων/νος Τσέγκος)

3ο: Περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης γέφυρας Μονεμβάσιας», αναδόχου Κ/Ξ Στ. Θεοδωρόπουλου – Π. Παπαποστόλου. (Δ. Καραχάλιος)

4ο: Περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Πελλάνας», αναδόχου Ιωάννη Χατζάκου. (Δ. Καραχάλιος και Π. Καλομοίρης)

5ο: Περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ΔΔ Βλαχιώτη», αναδόχου Κ/Ξ Ματθαίος Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία – Ολύμπιος ΑΤΕ. (Δ. Καραχάλιος)

6ο: Περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και τεχνικών έργων στις ΤΚ Βρεσθένων, Κονιδίτσας, Βαμβακούς, Βαρβίτσας και Καλύβια Θεολόγου», αναδόχου Δυναμική ΕΕ, Ιωάννης Γομάτος και ΣΙΑ ΕΕ. (Δ. Καραχάλιος και Ευγενία Σοφού–Παπαστάθη)

7ο: Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμήθειας συναγερμών σχολικών κτιρίων. (Δ. Καραχάλιος)

8ο: Περί έγκρισης της αριθ. 52/2014 κυκλοφοριακής μελέτης (μονοδρόμηση οδού Ευρυβιάδου στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Ωραίας Ελένης και Ορθίας Αρτέμιδος). (Δ. Καραχάλιος)

9ο: Περί διαγραφής οφειλών. (Ευστρ. Κοκκορός)

10ο: Περί τροποποίησης της αριθ. 236/2014 απόφασης δημοτικού συμβουλίου με θέμα «Περί λειτουργίας εμποροπανήγυρης Μυστρά 2014 (οριοθέτηση, καθορισμός κυκλοφορίας οχημάτων, επιβολή τελών κλπ)». (Χρ. Μπουγάδης)

11ο: Περί δωρεάν παραχώρησης ή μη Δημοτικού Σχολείου ΤΚ Βασσαρά. (Ευστρ. Κοκκορός).

12ο: Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για «Αποκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος άρδευσης ΤΚ Αγίου Ιωάννη». (Δ. Καραχάλιος και Ευστρ. Κοκκορός).

13ο: Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 αναφορικά με την έκτακτη αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία την 30η Νοεμβρίου και τη 1η Δεκεμβρίου στις ΔΕ Σπαρτιατών, Φάριδος, Οινούντος, Πελλάνας, Μυστρά, Θεραπνών και ΤΚ Καρυών. (Ευστρ. Κοκκορός).

14ο: Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού. (Ευστρ. Κοκκορός).

15ο: Εξέταση ένστασης αναδόχου του έργου «Ανάπλαση οδού Λεωνίδου» κατά της αριθ. 17014/06-06-2014 πράξης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. (Δ. Καραχάλιος)

16ο: Εξέταση ένστασης αναδόχου του έργου «Ανάπλαση οδού Λεωνίδου» κατά της αριθ. 12054/16-04-2014 πράξης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. (Δ. Καραχάλιος)

17ο: Περί συνεργασίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και δήμου Σπάρτης στο πλαίσιο διεξαγωγής του έργου «ΠΑΜΕΔΥ: Πανελλαδική Μελέτη Διατροφής και Υγείας / Σχέδιο δράσης για την προαγωγή της δημόσιας υγείας στον τομέα της διατροφής». (ο δήμαρχος Στ. Αργειτάκος)

18ο: Περί έγκρισης της με αριθμ. 96/14 μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης Δημοτικού Σχολείου ΤΚ Άρνας» του δήμου Σπάρτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης αυτής. (Δ. Καραχάλιος)

19ο: Περί συμπλήρωσης της αριθ. 303/2014 με θέμα «Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αξιοποίηση εκτάσεως δωρεάς Ν. Γουδέ»». (Δ. Καραχάλιος)

20ο: Περί έγκρισης 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανάπλαση οδού Λεωνίδου». (Δ. Καραχάλιος)