Συνεδρίαση με 11 θέματα για το δημοτικό συμβούλιο Μονεμβασίας

dimos Monemvasias logo

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας είναι προγραμματισμένη για αύριο Τρίτη και ώρα 18.00′. Θα συζητηθούν τα εξής:

1. Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης οικονομικής επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού α΄ τριμήνου 2017. Εισηγητές οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος και Χριστάκος Σταύρος.

2. Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2017. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

3. Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 2.000.000 ευρώ για την εκτέλεση του έργου «Αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου στην τοπική κοινότητα Μονεμβασίας», από το ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» και στη Δράση 14.6iv.33.33.2 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2017 – Έγκριση υλοποίησης – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. (Χριστάκος Στ.)

4. Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 88.700 ευρώ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. (Σουρλάς Ιωάννης)

5. Περί διαθέσεως πιστώσεως για αθλητικές εκδηλώσεις. (Κολλιάκος Ιωάννης)

6. Περί εγκρίσεως του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Προστασία οικισμού ΔΔ Λαχίου από κατολισθήσεις». (Κουτσονικολής Χαράλαμπος)

7. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων και δημοτικού οδικού δικτύου περιοχής Νεάπολης Βοιών». (Κουτσονικολής Χαρ.)

8. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προστασία οικισμού ΔΔ Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις». (Κουτσονικολής Χαρ.)

9. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Λαχίου». (Κουτσονικολής Χαρ.)

10. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Αγίου Νικολάου». (Κουτσονικολής Χαρ.)

11. Περί διαγραφής οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)