Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης με 23 θέματα

0
437
Dimarxeio Spartis

Dimarxeio Spartis

Δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21/9 στις 18.00′, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα εξής θέματα:

1ο Εξέταση ένστασης – κατακύρωση ή μη των πρακτικών διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Οδοποιία και τεχνικά έργα δημοτικής κοινότητας Σπαρτιατών». Εισηγητές οι κ.κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος και Δημήτρης Αποστολάκος.

2ο Αποδοχή έγκρισης από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου του προτεινόμενου σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων του δήμου Σπάρτης και κατασκευής μονάδας μηχανικής διαλογής. (δήμαρχος)

3ο Πρακτική άσκηση σπουδαστή ΤΕΙ στο δήμο Σπάρτης. (Δημ. Αποστολάκος)

4ο Περί αναπροσαρμογής ή μη δικαιωμάτων νεκροταφείων οικ. έτους 2016. (Δημ. Αποστολάκος)

5ο Περί αναπροσαρμογής ή μη ύψους ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών για το έτος 2016. (Δημ. Αποστολάκος)

6ο Περί εκμίσθωσης ισογείου καταστήματος στην ΤΚ Κεφαλά. (Δημ. Αποστολάκος)

7ο Περί εκμίσθωσης καταστήματος 4 της δημοτικής αγοράς. (Δημ. Αποστολάκος)

8ο Περί κατανομής ποσού για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου (ποσό 79.605 ευρώ – α’ κατανομή 2015 και ποσό 79.605,45 ευρώ – β’ κατανομή 2015). (Σταύρος Αργυρόπουλος)

9ο Αλλαγή επικεράμωσης δημοτικού σχολείου ΤΚ Αγόριανης με δαπάνες του Ιδρύματος «Αθανάσιος Ζάχαρης». (Παν. Αργυρόπουλος)

10ο Καθορισμός θέσεων για εγκατάσταση σταθμών μέτρησης και ελέγχου ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. (Παν. Αργυρόπουλος)

11ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για ενίσχυση κωδικών υπηρεσίας πρασίνου. (Δημ. Αποστολάκος)

12ο Τροποποίηση προϋπολογισμού για ενίσχυση της πίστωσης της εργασίας «Καθαρισμός δρυοδάσους», λόγω επιχορήγησης από το καθίδρυμα Αθ. Ματάλα. (Δημ. Αποστολάκος)

13ο Τροποποίηση προϋπολογισμού για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, λόγω επανασύνταξης εισφοράς σε χρήμα. (Δημ. Αποστολάκος)

14ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για τη συμμετοχή του δήμου στο πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς» (απόδοση ασφαλιστικών εισφορών των συμμετεχόντων). (Δημ. Αποστολάκος)

15ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. (Δημ. Αποστολάκος)

16ο Έγκριση απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠ Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015». (Σάββας Βελισσάρης)

17ο Έγκριση απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015». (Θεόδωρος Τσαγκαρούλης)

18ο Περί μισθώσεως ακινήτου ως χώρου αποθήκης στην ΤΚ Γκοριτσάς. (Δημ. Αποστολάκος)

19ο Περί τροποποίησης ή μη όρων συνεργασίας με την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. (Δημ. Αποστολάκος)

20ο Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας. (Δημ. Αποστολάκος)

21ο Περί έγκρισης δαπανών και ψήφιση πίστωσης για την «Τέλεση μνημόσυνου ευεργετών ΔΕ Φάριδος» – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών. (Δημ. Αποστολάκος)

22ο Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμήθειας σημαιών. (Δημ. Αποστολάκος)

23ο Περί συμμετοχής του δήμου στις αντικατοχικές εκδηλώσεις «Μέρες Μνήμης Μόρφου», που διοργανώνει ο δήμος Μόρφου Κύπρου. (Δημ. Αποστολάκος).