Συνεδριάζει αύριο το Περιφερειακό Συμβούλιο

0
181
Perifereiako Symvoulio

Perifereiako Symvoulio

Η δέκατη τρίτη τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου στις 15.30′, στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης, με τα εξής είκοσι ένα θέματα:

1. Επικύρωση των πρακτικών της 13ης και 14ης/2014 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

2. Επερώτηση του σύμβουλου της παράταξης «Δημοκρατική Πελοποννησιακή Συνεργασία» κ. Παναγιώτη Αλευρά με θέμα «Αποπεράτωση του δρόμου Γαργαλιάνοι – Ρωμανός. Αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων».

3. Επερώτηση των συμβούλων της παράταξης «Πελοπόννησος Πρώτα» με θέμα «Μη καταβολή αποζημίωσης απαλλοτριωθέντων ακινήτων για την κατασκευή του τμήματος Γαργαλιάνοι – Ρωμανός της ΕΟ Κυπαρισσίας – Φιλιατρών – Πύλου του Ν. Μεσσηνίας».

4. Επερώτηση των συμβούλων της παράταξης «Πελοπόννησος Πρώτα» με θέμα «Λειτουργία ΚΤΕΟ Κορινθίας».

5. Επερώτηση των συμβούλων της παράταξης «Πελοπόννησος Πρώτα» με θέμα «Μεταφορά δημοσίων εκτάσεων, κτιρίων και υποδομών στο ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να πουληθούν σε ιδιώτες».

6. Ορισμός αντιπροσώπων και ετήσιας συνδρομής στη «Μεσσηνιακή Αμφικτυονία στην ΠΕ Μεσσηνίας». Εισηγήτρια η αντιπεριφερειάρχης Ελένη Αλειφέρη.

7. Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 13 παρ. 4 του ΠΔ 242/1996 (ΦΕΚ-179 Α’): «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων». (Ελ. Αλειφέρη)

8. Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή του άρθρου 13 παρ. 4 του ΠΔ 242/96 για το χρονικό διάστημα 2014 έως 2019 για την ΠΕ Κορινθίας. ( Άγγελος Παπαγγελόπουλος)

9. Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της επιτροπής με σκοπό:

α) τον «καθορισμό πολυσύχναστων ή μη πλαζ»

β) την εξέταση αιτημάτων σχετικά με την εφαρμογή του αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα «περί ταχύπλοων (ταχυκίνητων) θαλασσίων μέσων αναψυχής», στην περιοχή αρμοδιότητας της Λιμενικής Αρχής Καλαμάτας

γ) για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, στην ΠΕ Μεσσηνίας. (Ελ. Αλειφέρη)

10. Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Μετεγκατάσταση μονάδας πάχυνσης θαλασσίων ψαριών, εκσυγχρονισμός πλωτών εγκαταστάσεων, μετατροπή των εκτρεφόμενων ειδών σε θαλάσσιους μεσογειακούς ιχθύες και αλλαγή επωνυμίας φορέα της εταιρείας «Επιδαύριος Αλιεύματα ΑΕ», που βρίσκεται στη θέση βόρεια του Ασπροβουνίου του δήμου Επιδαύρου, της ΠΕ Αργολίδας». (Περικλής Μαντάς και Αναστάσιος Χειβιδόπουλος)

11. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Ανανέωση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας, προσαρμογή ετήσιας δυναμικότητας και εκσυγχρονισμός πλωτών εγκαταστάσεων, μονάδας πάχυνσης θαλασσίων ψαριών» της εταιρείας «Επίδαυρος Αλιεύματα ΑΕ», που βρίσκεται στη θέση δυτικά του ακρωτηρίου Τραχήλι, του δήμου Επιδαύρου, της ΠΕ Αργολίδας. (Π. Μαντάς και Αν. Χειβιδόπουλος)

12. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Μετεγκατάσταση – μετατόπιση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλασσίων ψαριών με παράλληλη αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας, τον εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων, την αλλαγή των εκτρεφόμενων ειδών σε θαλάσσιους μεσογειακούς ιχθύες, καθώς και την αδειοδότηση των χερσαίων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων της εταιρείας Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες ΠΕ Αρκαδίας». (Π. Μαντάς και Ευάγγελος Γιαννακούρας)

13. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του δήμου Μεσσήνης, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο του δήμου Μεσσήνης». (Ελ. Αλειφέρη)

14. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του δήμου Πύλου-Νέστορος για το έργο «Δημιουργία και λειτουργία ενάλιου επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου πλησίον της νήσου Σαπιέντζα της Μεθώνης, ΠΕ Μεσσηνίας». (Ελ. Αλειφέρη)

15. Διαβούλευση στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το διακρατικό πρόγραμμα συνεργασίας «Adriatic – Ionian 2014 – 2020». (Κωνσταντίνα Νικολάκου και ειδικός αγορητής ο εντεταλμένος σύμβουλος, αρμόδιος σε θέματα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Απόστολος Παπαφωτίου)

16. Διαβούλευση ΣΜΠΕ για το διακρατικό πρόγραμμα συνεργασίας «Balkan – Mediterranean 2014 – 2020». (Κων/να Νικολάκου και Απ. Παπαφωτίου)

17. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ Πελοπόννησος ΑΕ, για την εκπόνηση έρευνας για την «Ανάπτυξη και χρήση ηλεκτρονικών και μαγνητικών υλικών και διατάξεων σε τεχνολογικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας εφαρμογής». (Κων/να Νικολάκου)

18. Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ΟΣΚ ΠΕ Αρκαδίας. (Ευάγ. Γιαννακούρας)

19. Έγκριση 7ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ ΠΕ Αρκαδίας. (Ευάγ. Γιαννακούρας)

20. Έγκριση 4ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Ιδίων Πόρων ΠΕ Αρκαδίας (Ευάγ. Γιαννακούρας)

21. Έγκριση υποβολής πρότασης στο υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την ένταξη νέων έργων στη ΣΑΕΠ 526. (Ευάγ. Γιαννακούρας)