Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας

0
135
dimos Monemvasias logo

dimos Monemvasias logo

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου και ώρα 16.30΄, το δημοτικό συμβούλιο Μονεμβασίας θα συνέλθει προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις για τα ακόλουθα θέματα:

1. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Έργα βελτίωσης προσπελασιμότητας στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» στο πλαίσιο πρόσκλησης ενδιαφέροντος του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

2. Τροποποίηση της αριθ. 202/2014 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, σχετικά με την ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών. (Ιωάννης Σουρλάς)

3. Επιχορήγηση των αθλητικών σωματείων του δήμου. (Ιωάννης Κολλιάκος, εντεταλμένος ΔΣ για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού)

4. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων. (Ιωάν. Κολλιάκος)

5. Περί εγκρίσεως του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Μονεμβασίας». (Κατερίνα Τσαφατίνου)

6. Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή τουαλετών δημοτικού σχολείου ΤΚ Ασωπού» (Ιωάν. Σουρλάς)

7. Έγκριση της αριθ. 47/2014 ΑΔΣ σε ορθή επανάληψη του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού. (Παναγιώτα Αλειφέρη)

8. Συγκρότηση επιτροπής φιλικού διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών. (Κων. Μαυρομιχάλης)

9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2014. (Κων. Μαυρομιχάλης)

10. Περί καθορισμού τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας. (Κων. Μαυρομιχάλης)

11. Περί καθορισμού τελών ύδρευσης-άρδευσης και αποχέτευσης. (Κων. Μαυρομιχάλης)

12. Περί ορισμού εκπροσώπου για την παρακολούθηση της προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Ελαφονήσου για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών. (Κων. Μαυρομιχάλης)

13. Κίνηση διαδικασίας τροποποίησης σχεδίου πόλεως Μολάων. (Κων. Μαυρομιχάλης)

14. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (σχετική η αριθ. 68/2014 ΑΔΣ Λιμεν. Ταμείου). (Χαράλαμπος Κουτσονικολής, πρόεδρος Λιμ. Ταμείου)

15. Μερική ανάκληση της αριθ. 280/2014 ΑΔΣ, που αφορά στην έγκριση των αριθ. 69 και 70 έτους 2014 αποφάσεων ΔΣ Λιμενικού Ταμείου – Έγκριση της αριθ. 79/2014 ΑΔΣ Λιμενικού Ταμείου, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού. (Χαράλ. Κουτσονικολής)

16. Ανάκληση της αριθ. 228/2014 ΑΔΣ, περί «Εγκρίσεως των όρων της σύμβασης παραχώρησης χωρίς αντάλλαγμα της χρήσης των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της Μαθητικής Εστίας Μολάων στο δήμο, από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης». (Ιωάν. Κολλιάκος)

17. Περί έγκρισης αποδοχής και παραλαβής της Μαθητικής Εστίας Μολάων. (Ιωάν. Κολλιάκος)