Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

0
155
Dimarxeio Spartis

Dimarxeio Spartis

Δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα γίνει την Τετάρτη 25/2 στις 18.00′. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 355/23-07-2014 απόφασης δημοτικού συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας για την υλοποίηση του έργου «6ο δημοτικό σχολείο Σπάρτης – 7ο νηπιαγωγείο Σπάρτης». Εισηγητής ο δήμαρχος.

2ο Έγκριση της αριθ. 1/2015 απόφασης του ΔΣ του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης, που αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2015. (Σάββας Βελισσάρης)

3ο Ανάκληση της αριθ. 21/2015 απόφασης οικονομικής επιτροπής και της αριθ. 57/2015 απόφασης δημοτικού συμβουλίου που αφορά αναμόρφωση – τακτοποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2015 – Λήψη νέας. (Δημήτριος Αποστολάκος)

4ο Έγκριση συμμετοχής του δήμου Σπάρτης στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ΙΤΒ στο Βερολίνο – Ψήφιση πίστωσης. (Χρήστος Αλεξάκος)

5ο Συνεργασία με την Περιφέρεια Schwäbisch Hall του κρατιδίου Βάδης Βυρτεμβέργης της Γερμανίας – Εκπροσώπηση του δήμου Σπάρτης. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

6ο Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του δήμου Σπάρτης και των νομικών του προσώπων», προϋπολογισμού 468.850 ευρώ (με ΦΠΑ). (Παναγιώτης Ρήγας)

7ο Παράταση προθεσμίας παροχής υπηρεσίας της πράξης «Τεχνική υποστήριξη δήμου Σπάρτης» με κωδ. MIS και προϋπολογισμό 50.000 ευρώ στο πλαίσιο του ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» με τη συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

8ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Φάριδος 2014», αναδόχου Σταύρου Θεοδωρόπουλου. (Π. Αργυρόπουλος)

9ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Βελτίωση – διαμόρφωση δημοτικού κτιρίου στα Βρέσθενα», αναδόχου Γ. Λαούδη. (Π. Αργυρόπουλος)

10ο Παράταση εργασιών του υποέργου [1] «Αποχέτευση ακαθάρτων Σκάλας» – Πράξη: Κατασκευή έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Σκάλας – ΟΠΣ: 300800 για διενέργεια ελέγχου. (Π. Αργυρόπουλος)

11ο Έγκριση 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανάπλαση οδού Λεωνίδου», αναδόχου Σπ. Καραβέλας ΑΤΕ. (Π. Αργυρόπουλος)

12ο Καθορισμός χρήσης κτιρίου και έγκριση τεχνικής έκθεσης της μελέτης αποκατάστασης δημοτικού σχολείου ΤΚ Άρνας. (Π. Αργυρόπουλος)

13ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ύδρευση ΤΚ Ανωγείων, Βασιλικής, Καμινίων και Ξηροκαμπίου», αναδόχου Γεωργίου Αρώνη. (Π. Αργυρόπουλος)

14ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη οικίας δημοτικού σχολείου Λογγάστρας. (Δ. Αποστολάκος)

15ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη χώρου στα σφαγεία Σπάρτης. (Δ. Αποστολάκος)

16ο Εκμίσθωση του καταστήματος 7 της δημοτικής αγοράς Σπάρτης. (Δ. Αποστολάκος)

17ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου ΤΚ Κεφαλά». (Π. Αργυρόπουλος)

18ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Δημοτική οδοποιία δημοτικής ενότητας Μυστρά». (Π. Αργυρόπουλος)

19ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα στις ΤΚ Ανωγείων και Παλαιολογίων και Παλαιοπαναγιάς». (Π. Αργυρόπουλος)

20ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα στις ΤΚ Βασιλικής, Γοράνων, Καμινιών, Λευκοχώματος, Πολοβίτσας, Ποταμιάς, Σπαρτιάς και Τραπεζοντής». (Π. Αργυρόπουλος)

21ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Οδοποιία δημοτικής ενότητας Θεραπνών». (Π. Αργυρόπουλος)