Συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης

Είκοσι εννέα θέματα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης, που θα συνέλθει την προσεχή Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου, και ώρα 7 το απόγευμα. Θα συζητηθούν τα εξής:

1ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος στον οικισμό Πολύδενδρο», αναδόχου Ιωάννη Μπορέτου. Εισηγητής ο κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

2ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αποθήκης στον οικισμό Καλάμι της ΔΚ Σπαρτιατών», αναδόχου Παν. Θεοφιλογιαννάκου. (Π. Αργυρόπουλος)

3ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Καρυών 2014», αναδόχου Κ/Ξ Παναγιωταράκος Β. – Γκορόγια Γ. (Π. Αργυρόπουλος)

4ο Χορήγηση – ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκής αγοράς. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

5ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών πάσης φύσεως ανταλλακτικών φωτοτυπικών και φαξ, καθώς και επιτροπής παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών για επισκευή και συντήρηση υπολογιστών, εκτυπωτών, φαξ και λοιπού εξοπλισμού δικτύου και internet. (Π. Αργυρόπουλος)
6ο Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου «Στεγανοποίηση οροφής κοινοτικού κτιρίου (φαρμακείο) στην ΤΚ Καρυών». (Π. Αργυρόπουλος)

7ο Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου «Ανακαίνιση τουαλετών δημοτικού σχολείου στην ΤΚ Καρυών». (Π. Αργυρόπουλος)

8ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για «Ψηφιακή αποτύπωση και υποστήριξη για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων». (Δημήτρης Αποστολάκος)

9ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. (Δ. Αποστολάκος)

10ο Έγκριση μετακίνησης αιρετών για τη συμμετοχή τους στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη 1-3 Δεκεμβρίου 2016. (δήμαρχος)

11ο Περί εγκρίσεως δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εορτή του οσίου Νίκωνος την 26η Νοεμβρίου2016 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών. (Δ. Αποστολάκος)

12ο Περί εγκρίσεως δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εορτή του αγίου Θεοκλήτου την 1η Δεκεμβρίου 2016 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών. (Δ. Αποστολάκος)

13ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών: σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου, φακέλων και συρματοπλέγματος. (Δ. Αποστολάκος)

14ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια θραυστού υλικού (3Α) και αμμοχάλικου ΔΕ Μυστρά 2016». (Π. Αργυρόπουλος)

15ο Λήψη υγειονομικών μέτρων κατά της παραφυματίωσης των αιγοπροβάτων του κτηνοτρόφου Κυριακούλια Γεωργίου του Αθανασίου. (Στ. Αργυρόπουλος)

16ο Διαγραφή οφειλών. (Δ. Αποστολάκος)

17ο Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών άρδευσης οικ. έτους 2017. (Δ. Αποστολάκος)

18ο Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών ηλεκτροφωτισμού/καθαριότητας για το οικ. έτος 2017. (Δ. Αποστολάκος)

19ο Περί αναπροσαρμογής ή μη δικαιωμάτων νεκροταφείων οικ. έτους 2017. (Δ. Αποστολάκος)

20ό Έγκριση της αριθ. 145/2016 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2015». (Θεμιστοκλής Πατσιλίβας)

21ο Έγκριση της αριθ. 151/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016». (Θ. Πατσιλίβας)

22ο Έγκριση της αριθ. 110/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του ΝΠ». (Θ. Πατσιλίβας)

23ο Έγκριση της αριθ. 140/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί έγκρισης και ψήφισης κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας του ΚΑΠΗ, των παραρτημάτων του και των Λεσχών Φιλίας του ΝΠ». (Θ. Πατσιλίβας)

24ο Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την υπηρεσία υποέργου [3]: Τεχνικός σύμβουλος για το έργο «Κατασκευή έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Σκάλας Λακωνίας» ΟΠΣ: 300800. (Π. Αργυρόπουλος)

25ο Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την υπηρεσία: Τεχνικός σύμβουλος για το έργο «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Μολάων». (Π. Αργυρόπουλος)

26ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΚ Σπαρτιατών», αναδόχου Ιωάννη Μπορέτου. (Π. Αργυρόπουλος)

27ο Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση επιτροπής εκποίησης κινητών πραγμάτων του δήμου Σπάρτης. (Παναγιώτης Ρήγας)

28ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας διοργάνωσης σεμιναρίου με θέμα «Κληροδοτήματα – Θεσμικό πλαίσιο και πρόσφοροι τρόποι αξιοποίησής τους». (Δ. Αποστολάκος)

29ο Επιχορήγηση συλλόγων – σωματείων. (Δ. Αποστολάκος)