Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας

0
130
dimos Monemvasias logo

dimos Monemvasias logo

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου και ώρα 18.00′, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε δεκαπέντε θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Περί εγκρίσεως της αριθ. 55/2014 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την έγκριση του απολογισμού οικ. έτους 2013. Εισηγήτρια η πρόεδρος, Παναγιώτα Αλειφέρη.

2. Περί εγκρίσεως της αριθ. 56/2014 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2013. (Αλειφέρη Π.)

3. Περί της αριθ. 18/2014 απόφασης του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας, που αφορά την έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2013. (Χρήστος Πετράκης, πρόεδρος της ΚΕΠΠΕΔΜ)

4. Περί εγκρίσεως των αριθ. 57 και 58/2014 αποφάσεων του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, οι οποίες αφορούν την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού και του ΟΠΔ οικ. έτους 2015, αντίστοιχα. (Αλειφέρη Π.)

5. Περί της αριθ. 37/2014 απόφασης του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας, που αφορά την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015. (Πετράκης Χ.)

6. Περί εγκρίσεως της αριθ. 80/2014 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού και του ΟΠΔ οικ. έτους 2015». (Κουτσονικολής Χαράλαμπος)

7. Περί εγκρίσεως του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Επισκευή και διαμόρφωση αίθουσας ισογείου Μαθητικής Εστίας Μολάων». (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

8. Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου ΤΚ Μονεμβασίας». (Τσαφατίνου Κατερίνα και Βουνελάκης Γεώργιος)

9. Περί εγκρίσεως της μελέτης του έργου «Επισκευή και διαμόρφωση αποθήκης Λυκείου ΕΠΑΛ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού. (Μαυρομιχάλης Κ.)

10. Περί συγκροτήσεως επιτροπών παραλαβής έργων μέχρι του ποσού των 5.869,41 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 15 παρ. 2 & 4 του ΠΔ 171/87) και παραλαβής υπηρεσιών – εργασιών (άρθρο 67 του ΠΔ 28/80), για το έτος 2015. (Μαυρομιχάλης Κ.)

11. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση παραλιακού δρόμου οικισμού Πλύτρας ΔΔ Παπαδιανίκων». (Σουρλάς Ιωάννης)

12. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Νέο Νηπιαγωγείο ΔΚ Νεάπολης Δήμου Μονεμβασίας». (Κουτσονικολής Χ.)

13. Περί ορισμού εκπροσώπου στην επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 4286/2014. (Κολλιάκος Ιωάννης)

14. Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού του δήμου οικ. έτους 2014 (Μαυρομιχάλης Κ.)

15. Παραχώρηση χώρου για τη στέγαση του ΕΚΑΒ (Παράρτημα Τρίπολης). (Κολλιάκος Ιωάν.)

Μία ώρα νωρίτερα (στις 17.00′) το σώμα θα συνεδριάσει περί εγκρίσεως του απολογισμού και του ισολογισμού οικονομικού έτους 2013 του δήμου.