Τα θέματα που θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης τη Δευτέρα

Dimarxeio Spartis

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27/1 και ώρα 19.00′ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Περί αδελφοποίησης του δήμου Σπάρτης με τον δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων και τον δήμο Θηβαίων. Εισηγήτρια η Ευγενία Πρέβα-Λιαδή

2ο Περί διοργάνωσης αγώνα Spartan Race – τροποποίηση της αριθ.409/2019 Α.Δ.Σ. (Ηλίας Αναστασάκος)

3ο Έγκριση διοργάνωσης της 1ης Έκθεσης – Συνεδρίου Λακωνικών Προϊόντων 26η-28η Ιουνίου 2020 – Σύσταση οργανωτικής επιτροπής. (δήμαρχος)

4ο Περί αιτήματος συμβασιούχων παρατασιούχων εργαζόμενων του δήμου Σπάρτης. (Χρήστος Κανακάκος)

5ο Περί έγκρισης προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Σπάρτης για το έτος 2020. (Αθανάσιος Μιχελόγγονας)

6ο Παροχή γνώμης επί του σχεδίου καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής έτους 2020 του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου. (Χρ. Κανακάκος)

7ο Συζήτηση και κατάθεση απόψεων για την αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης σε σχέση με την τιμή του ελαιολάδου και της βρώσιμης ελιάς (αίτημα παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση).

8ο Παράταση δωρεάν παραχώρησης ή μη Πνευματικού κέντρου Θεολόγου. (Γεωργία Δεδεδήμου)

9ο Έγκριση παράτασης μίσθωσης καταστήματος «18» Δημοτικής αγοράς Σπάρτης. (Γ. Δεδεδήμου)

10ο Αποδοχή αιτήματος του κ. Σπαντίδου Δημητρίου περί διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών που υλοποιήθηκαν από τον ίδιο σε κοινόχρηστο αγροτικό δρόμο στην θέση “Φούρλας” της τκ Αγίου Κωνσταντίνου. (Δημήτριος Καπονικολός)

11ο Περί τροποποίησης της αριθ.511/09-12-2019 Α.Δ.Σ. με θέμα “Ορισμός μελών Επιτροπής προώθησης νέων τεχνολογιών και καινοτομιών (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)”. (Σπυρίδων Μοιράγιας)