Τα θέματα που θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης τη Δευτέρα

0
130
Dimarxeio Spartis

logo dimou Spartis

Δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης πρόκειται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1/12 στο δημαρχιακό μέγαρο και ώρα 18.00′, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Διαχείριση αποβλήτων δήμου Σπάρτης. Εισηγητές ο δήμαρχος και ο κ. Σταύρος Αργυρόπουλος.

2ο Βεβαίωση αχρεωστήτως καταβληθέντων μισθωμάτων. (Δημήτρης Αποστολάκος)

3ο Αίτημα Συλλόγου Φίλων Ταϋγέτου «Η Λουσίνα» για εκτέλεση εργασιών στην ΤΚ Καστορείου ΔΕ Πελλάνας. (Ευάγγελος Νικολακάκης)

4ο Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 για την εγγραφή του έργου «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης από αργολιθοδομή στη θέση Αλωνάκι ΤΚ Αγριάνων». (δήμαρχος)

5ο Τροποποίηση προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα. (Δ. Αποστολάκος)

6ο Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 για την εγγραφή έργου με τίτλο «Αποπεράτωση κτιρίου δωρεάς Περγαντή ΔΚ Σπαρτιατών». (Δ. Αποστολάκος)

7ο Καθορισμός φυσικού αντικειμένου, έγκριση μελέτης, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση κτιρίου δωρεάς Περγαντή ΔΚ Σπαρτιατών», προϋπολογισμού 11.800 ευρώ. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

8ο Εξέταση αιτήματος του Βεκράκου Αναστασίου περί εγκρίσεως καταβολής αποζημίωσης ρυμοτομούμενων επικειμένων στην ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό (0304035) στο ΟΤ-236 περιοχής Χαρισίου. (Π. Αργυρόπουλος)

9ο Συνδιοργάνωση με τον Ιατρικό Σύλλογο Λακωνίας του 12ου Πολυθεματικού Ιατρικού Συνεδρίου Λακωνίας – Έγκριση και διάθεση πίστωσης – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών. (Δ. Αποστολάκος)

10ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας βιβλιαρίων πρόνοιας. (Δ. Αποστολάκος)

11ο Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων ΔΕ Σπαρτιατών» και «Εορταστικός στολισμός δήμου Σπάρτης». (Π. Αργυρόπουλος)

12ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. (Νικόλαος Δούνιας)

13ο Αίτημα Γυναικείου Συλλόγου Κοινωνικοπολιτιστικών Εκδηλώσεων «Η Ζούπαινα» για δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού σχολείου Αγίων Αναργύρων. (Στ. Αργυρόπουλος)

14ο Συμπλήρωση της αριθ. 476/22-09-2014 απόφασης δημοτικού συμβουλίου σχετικά με παραχώρηση της χρήσης του καταστήματος 14 της δημοτικής αγοράς Σπάρτης στην Ένωση Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Λακωνίας. (Θεμιστοκλής Πατσιλίβας)

15ο Ανάκληση της αριθ. 285/2006 απόφασης δημοτικού συμβουλίου με θέμα «Έγκριση της υπ’ αριθ. 46/2006 κυκλοφοριακής μελέτης με τίτλο «Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων στην οδό Τριακοσίων 77 – Ο.Τ. 120Α» (σχετική η 175/2006 ΑΔΕ)». (Π. Αργυρόπουλος)

16ο Συμπλήρωση της αριθ. 611/2014 ΑΔΣ με θέμα «Έγκριση του αριθ. 147/2014 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, έγκρισης δαπάνης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κλιματιστικών»».(Π. Αργυρόπουλος)

17ο Συμπλήρωση της 580/10-11-2014 ΑΔΣ σχετικά με τον ορισμό αιρετών μελών στην επιτροπή εκτίμησης – καταλληλότητας, για το διαγωνισμό περί αγοράς έκτασης, με σκοπό την κατασκευή αμαξοστασίου. (Δ. Αποστολάκος)

18ο Ορισμός νέων εκπροσώπων στην επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) για την εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο «Διερεύνηση σεισμικής συμπεριφοράς και έλεγχος στατικής επάρκειας των κτιρίων του 2ου Γυμνασίου/Λυκείου και 3ου Γυμνασίου του δήμου Σπάρτης». (Νικ. Δούνιας)

19ο Ορισμός νέων εκπροσώπων στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης με το ΕΜΠ για την εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο «Ανάπτυξη συστήματος για την ολοκληρωμένη διαχείριση των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων δήμου Σπάρτης». (Στ. Αργυρόπουλος)

20ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στις ΤΚ Βορδόνιας, Καστορείου και Λογκανίκου», αναδόχου Μιχαήλ Καρβουνιάρη. (Π. Αργυρόπουλος)

21ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων πλησίον λατομικών ζωνών δημοτικής ενότητας Θεραπνών», αναδόχου Επαμεινώνδα Μπούσουλα. (Νικόλαος Φλώρος)

22ο Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο διοικητικό συμβούλιο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης» (Νικ. Δούνιας).

23ο Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών (θραυστού υλικού και αμμοχάλικου). (Π. Αργυρόπουλος)

24ο Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων της ΤΚ Μυστρά», αναδόχου «Δυναμική ΕΕ Ι. Γομάτος & ΣΙΑ ΕΕ». (Π. Αργυρόπουλος)

25ο Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας Καμαρών του δήμου Σπαρτιατών». (Π. Αργυρόπουλος)

26ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναπαλαίωση δημοτικού κτιρίου (πρ. Ξανθάκου) – 1ος ειδικός προϋπολογισμός», αναδόχου Πολυζώη Σωτηράκου. (Π. Αργυρόπουλος)

27ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση χώρων ΤΚ Παλαιοπαναγιάς», αναδόχου Χαράλαμπου Σουρλή. (Π. Αργυρόπουλος)

28ο Έγκριση (της τροποποιημένης γεωτεχνικής οριστικής μελέτης) του έργου «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Σκάλας». (Π. Αργυρόπουλος)

29ο Έγκριση μελέτης 152/2014 με τίτλο «Ανάπλαση ΤΚ Κλαδά», προϋπολογισμού 98.000 ευρώ. (Π. Αργυρόπουλος)

30ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Μυστρά 2014», αναδόχου «Πάρνων ΕΕ» (Π. Αργυρόπουλος)

31ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων της ΤΚ Μυστρά», αναδόχου «Δυναμική ΕΕ Ι. Γομάτος & ΣΙΑ ΕΕ» (Π. Αργυρόπουλος)

32ο Επιχορήγηση Ιεράς Μητρόπολης Μονεμβασίας και Σπάρτης – Ψήφιση πίστωσης. (Δ. Αποστολάκος)

33ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. (Δ. Αποστολάκος)

34ο Κατανομή ποσού 63.684,36 ευρώ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων – Δαπάνη για σχολικό τροχονόμο α΄ εξαμήνου 2014 των πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολείων του δήμου. (Στ. Αργυρόπουλος)

35ο Κατανομή ποσού 63.684,36 ευρώ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2014 των πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολείων του δήμου. (Στ. Αργυρόπουλος)

36ο Κατανομή ποσού 67.199,05 ευρώ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2014 των πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολείων του δήμου. (Στ. Αργυρόπουλος)

37ο Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση της επιτροπής για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου δήμου Σπάρτης. (Στ. Αργυρόπουλος)

38ο Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους στο διοικητικό συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Ανάπτυξη – Λακωνία». (Χριστίνα Μακρυσοπούλου)

39ο Ορισμός νέου μέλους με τον αναπληρωτή του για την εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Ορίζοντες Απασχόλησης». (Χρ. Μακρυσοπούλου).