Τα θέματα που θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης τη Δευτέρα

Dimarxeio Spartis

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30/10 και ώρα 18.00′ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Έγκριση της αριθ.110/2017 κυκλοφοριακής μελέτης “Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα Spartan Race εντός της πόλης της Σπάρτης”. Εισηγητής ο κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος.

2ο Αποδοχή αιτήματος του κ. Τρύφωνα Ιωάννη και χορήγηση αδείας για την “Τσιμεντόστρωση δημοτικής οδού στην ΤΚ Σελλασίας”. (Παν. Αργυρόπουλος)

3ο Διαγραφή οφειλών. (Δημήτρης Αποστολάκος)

4ο Απευθείας εκμίσθωση ακινήτου δήμου για λειτουργία εγκαταστάσεων ΟΤΕ στο πλαίσιο του άρθρου 192 παρ. 3 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06). (Δημ. Αποστολάκος)

5ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “Προστασία περιαστικών δασών στις δημοτικές ενότητες Οινούντος, Καρυών και Θεραπνών”. (Παν. Αργυρόπουλος)

6ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “Προστασία περιαστικών δασών στις δημοτικές ενότητες Φάριδος, Μυστρά, Σπαρτιατών και Πελλάνας”. (Παν. Αργυρόπουλος)

7ο Περί εγκρίσεως – ψήφισης πιστώσεως – συγκρότησης επιτροπής παραλαβής για την καταχώριση του δήμου Σπάρτης στο ταξιδιωτικό portal www.travelstyle.gr. (Χρήστος Αλεξάκος, Σταύρος Αργυρόπουλος)

8ο Περί εγκρίσεως – ψήφισης πιστώσεως για τη διαφημιστική καταχώρηση του δήμου Σπάρτης στο ένθετο “Ταξίδια” της εφημερίδας “Καθημερινή” – συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσίας. (Χρ. Αλεξάκος, Στ. Αργυρόπουλος)

9ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου “Βελτίωση – αποκατάσταση υδραυλάκων άρδευσης ΔΕ Θεραπνών 2016”. (Παν. Αργυρόπουλος)

10ο Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Επέκταση αρδευτικού δικτύου ΤΚ Καρυών”, αναδόχου Βασιλείου Παναγιωταράκου. (Παν. Αργυρόπουλος)

11ο Περί έγκρισης δαπανών για την εορτή των αεροπόρων στο Γεωργίτσι – ψήφιση πίστωσης. (Δημ. Αποστολάκος)

12ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

13ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

14ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

15ο Έγκριση μελέτης και φυσικού αντικειμένου του έργου “Επισκευή και συντήρηση τουαλετών αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ΤΚ Χρυσάφων”, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής. (Παν. Αργυρόπουλος).