Τα θέματα που θα συζητηθούν στο προσεχές δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης

dimotiko symvoulio Spartis (2)

Με είκοσι ένα θέματα στην ημερήσια διάταξη συνέρχεται αύριο Τετάρτη 21/2 και ώρα 19.00′ το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης:

1ο Προτάσεις δήμου Σπάρτης για το 10ο περιφερειακό συνέδριο για την παραγωγική ανασυγκρότηση “Η επανεκκίνηση της Πελοποννήσου”. Εισηγητής ο δήμαρχος.

2ο Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Παρ/κών & Δανείων για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στην εκτέλεση του έργου “Βιοκλιματική αναβάθμιση Ξενία Σπάρτης και μετατροπή σε κέντρο πολιτιστικών, τουριστικών και διοικητικών δραστηριοτήτων”. (Δημήτρης Αποστολάκος)

3ο Αξιολόγηση εναλλακτικών δασικών εκτάσεων για ίδρυση “Μονάδας μηχανικής διαλογής – ΚΔΑΥ και μονάδας παρασκευής εδαφοβελτιωτικών από μη επικίνδυνα απόβλητα” και υποβολή αιτήματος παραχώρησης μιας εξ αυτών. (δήμαρχος)

4ο Αποδοχή πίστωσης 1.000.000 ευρώ (σε βάρος του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του ΠΔΕ) για τη χρηματοδότηση του έργου “Εκτέλεση επειγόντων αντιπλημμυρικών έργων στο δήμο Σπάρτης”. (Δημ. Αποστολάκος)

5ο Αποδοχή πίστωσης ποσού 120.000 ευρώ για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055). (Δημ. Αποστολάκος)

6ο Έγκριση της αριθ.2/2018 απόφασης του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα “Προσαρμογή του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ”. (Θεμιστοκλής Πατσιλίβας)

7ο Περί μισθώσεως κατάλληλου ακινήτου, είτε κτιρίου είτε οικοπέδου, στο οποίο ο δήμος θα κατασκευάσει στη συνέχεια σχολικό κτίριο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης-νηπιαγωγείο, για τη μακροχρόνια κάλυψη των αναγκών για στέγαση του διθέσιου 1ου Νηπιαγωγείου. (Δημήτρης Αποστολάκος, Χρίστος Πλειώτας)

8ο Περί συμμετοχής του δήμου στην 11η έκθεση λακωνικών προϊόντων, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. (Χριστίνα Μακρυσοπούλου)

9ο Περί έγκρισης συμμετοχής του δήμου στη διεθνή έκθεση τουρισμού ΙΤΒ στο Βερολίνο – Ψήφιση πίστωσης. (Χριστ. Μακρυσοπούλου)

10ο Περί έγκρισης συμμετοχής του δήμου στη διεθνή έκθεση τουρισμού ΜΙΤΤ στη Μόσχα – Ψήφιση πίστωσης. (Χριστ. Μακρυσοπούλου)

11ο Αναγνώριση οφειλής μέσων ατομικής προστασίας προς εργαζόμενους του δήμου Σπάρτης για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016. (Δημ. Αποστολάκος)

12ο Σύμβαση συνεργασίας δήμου με “Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ”. (Βασίλης Σκρουμπέλος)

13ο Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

14ο Έγκριση της αριθ.3/2018 κυκλοφοριακής μελέτης “Ρύθμιση στάθμευσης οχημάτων στην οδό Κ. Παλαιολόγου και στο τμήμα αυτής που περικλείεται μεταξύ του κόμβου: Γυθείου – Εθνικής Αντιστάσεως – Πλαταιών και της καθέτου Αικ. Γρηγορίου”. (Παν. Αργυρόπουλος)

15ο Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

16ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας “Καθαρισμός ποταμών και χειμάρρων δήμου Σπάρτης”, αναδόχου Γεωργίου Κότσιφα. (Παν. Αργυρόπουλος)

17ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για εγγραφή οφειλών που αφορούν στην προμήθεια καυσίμων. (Δημ. Αποστολάκος)

18ο Περί συγκρότησης επιτροπής για τη διερεύνηση της συνεργασίας του δήμου με τραπεζικό ίδρυμα. (Δημ. Αποστολάκος)

19ο Απευθείας ανάθεση μίσθωσης ακινήτου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος αποθήκης. (Δημ. Αποστολάκος)

20ό Πρακτική άσκηση σπουδάστριας ΤΕΙ στο δήμο Σπάρτης για χρονικό διάστημα έξι μηνών. (Χρ. Πλειώτας)

21ο Χορήγηση άδειας στον δημοτικό σύμβουλο Κυριάκο Στρίφα (άρθ.68 παρ.3 Ν.3852/2010). (Σπύρος Μοιράγιας)