Τα θέματα που θα συζητηθούν στο προσεχές δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης

Με δεκατρία θέματα στην ημερήσια διάταξη συνέρχεται αύριο Τετάρτη 3/7 και ώρα 19.30′ το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης:

1ο Εξέταση αιτήματος της ιεράς μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης περί τροποποίησης (συμπλήρωσης – αναδιάταξης) των επιτρεπομένων χρήσεων γης στο ΟΤ 182Α περιοχής “Αγία Ειρήνη” του δήμου Σπάρτης. Εισηγητής ο Γιάννης Μαντζουράνης.

2ο Έγκριση της αριθ.36/2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα “Έγκριση απολογισμού ΝΠ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης οικονομικού έτους 2018”. (Γεωργία Γαλανοπούλου)

3ο Έγκριση της αριθ.37/2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα “Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019”. (Γ. Γαλανοπούλου)

4ο Περί κατανομής ποσού 99.151,05 ευρώ για επισκευή και συντήρηση κτιρίων των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

5ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019. (Δημήτρης Αποστολάκος)

6ο Περί ορισμού εκπροσώπων του δήμου για τη συμμετοχή τους στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς. (δήμαρχος)

7ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο “Βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου”. (Χρίστος Πλειώτας)

8ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου”. (Χρ. Πλειώτας)

9ο Εξέταση αιτήσεων των Αρφάνη Ιωάννη του Εμμανουήλ και Βαχαβιώλου Μιχαήλ για ανανέωση μείωσης μισθωμάτων. (Δ. Αποστολάκος)

10ο Εξειδίκευση πιστώσεων – Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων που αφορούν την επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του δήμου. (Βασίλης Σκρουμπέλος)

11ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή παιδικής χαράς στην ΤΚ Μυστρά”, αναδόχου Κ/Ξ Π. Μάνης – Ι. Λιβανος. (Γ. Μαντζουράνης)

12ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) έργου “Επέκταση – βελτίωση αρδευτικών δικτύων ΔΕ Θεραπνών 2018”, αναδόχου Γεωργίου Κυριακούλια. (Γ. Μαντζουράνης)

13ο Έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς. (δήμαρχος)