Τα θέματα που θα συζητηθούν στο προσεχές δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης

0
460
dimotiko symvoulio Spartis (2)

Με δεκαπέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη συνέρχεται την Τετάρτη 5/7 το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης:

1ο Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ανέγερσης νέου κτιρίου νηπιαγωγείου στη Σπάρτη».Εισηγητής ο κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος.

2ο Περί υποβολής πρότασης ένταξης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» στον Άξονα Προτεραιότητας 2Β «Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού». (δήμαρχος)

3ο Περί έγκρισης σχεδίου συμβολαιογραφικής πράξης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Νικολάου Πηλάλα». (δήμαρχος)

4ο Περί εγκρίσεως καταβολής αποζημιώσεων ιδιοκτησιών για τη διάνοιξη της προβλεπόμενης εκ της ρυμοτομίας οδού Κωνσταντινουπόλεως μεταξύ των ΟΤ 412, 413, 414, 420 και 421 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Πλατανιστά. (Π. Αργυρόπουλος)

5ο Λήψη απόφασης για την επιστροφή του αγάλματος «Αφροδίτη της Μήλου». (δήμαρχος)

6ο Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου «Κατασκευή υδραυλάκων και σχαρών ΤΚ Καστορείου». (Π. Αργυρόπουλος, Βασίλης Σκρουμπέλος)

7ο Οριστική παραλαβή της εργασίας με τίτλο «Υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών του δήμου». (Χρίστος Πλειώτας)

8ο Περί έγκρισης συμμετοχής του δήμου Σπάρτης στην έκθεση περιπατητικού τουρισμού Tournatur 2017 – Ψήφιση πίστωσης. (Χρήστος Αλεξάκος)

9ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση τοπικής κοινότητας Κλαδά», αναδόχου «Απέλλα ΑΕ» Ανώνυμη Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία. (Π. Αργυρόπουλος)

10ο Περί επαναπροκήρυξης μιας θέσης υδρονομέα άρδευσης στην τοπική κοινότητα Καστορείου. (Χρ. Πλειώτας)

11ο Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασίας (υπηρεσίας) με τίτλο «Καθαρισμός – προσωρινή αποκατάσταση οδικού δικτύου και ρεμάτων λόγω θεομηνίας». (Π. Αργυρόπουλος)

12ο Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών από την Aspis Security. (Δημήτρης Αποστολάκος)

13ο Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών πρόσβασης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα παρουσιάσεων για θέματα ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων (e-postirixis της ΔημοςΝΕΤ). (Δημ. Αποστολάκος)

14ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

15ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 6.00′ το απόγευμα.