Τα θέματα που θα συζητηθούν στο προσεχές δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης

Με είκοσι έξι θέματα στην ημερήσια διάταξη συνέρχεται την Παρασκευή 25/10 και ώρα 13.15′ το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης:

1ο Σύσταση επιτροπής για τη σύνταξη ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο για την ανάληψη του έργου: Σπάρτη Smart City. Εισηγητής ο δήμαρχος

2ο Αποδοχή παραίτησης μέλους συμμετέχοντος στο διοικητικό συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου και αντικατάσταση αυτού. (δήμαρχος)

3ο Ενημέρωση σχετικά με τη χωροθέτηση σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ). (Δημήτριος Καπονικολός)

4ο Εκλογή εκπροσώπων του δήμου Σπάρτης στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Πελοποννήσου. (Σπυρίδων Μοιράγιας)

5ο Περί συμμετοχής του δήμου Σπάρτης στη διεθνή έκθεση τουρισμού Philoxenia 2019 στη Θεσσαλονίκη. (Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου)

6ο Περί συμμετοχής του δήμου Σπάρτης στη διεθνή έκθεση τουρισμού World Travel Market (WTM) 2019 στο Λονδίνο. (Γεωρ. Ζαχαράκη – Αναστασοπούλου)

7ο Ορισμός δικαιούχων – προσδιορισμός και καταβολή αποζημίωσης κατά παρ.3 άρθρ.33 Ν.4483/2017 σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ για τη δημοτική περίοδο 2019-2023. (Σπ. Μοιράγιας)

8ο Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου Σπάρτης και του δήμου Ευρώτα σχετικά με τη διάθεση τεχνικού υπαλλήλου στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περ/ντος του Δήμου Σπάρτης. (Σπ. Μοιράγιας)

9ο Περί ορισμού εκπροσώπων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Πελοπόννησος” 2014-2020. (Σπ. Μοιράγιας)

10ο Περί συμπλήρωσης κανονισμού για τη χρήση και λειτουργία των οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του δήμου Σπάρτης. (Σπ. Μοιράγιας)

11ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο: “Υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2018-2019’’. (Αθανάσιος Καρλαύτης)

12ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019. (Γεωργία Δεδεδήμου)

13ο Άνοιγμα Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος (Γεωρ. Δεδεδήμου)

14ο Ανανέωση απόφασης για την εξουσιοδότηση – εκπροσώπηση, για τη ταμειακή διαχείριση των λογαριασμών του Δήμου Σπάρτης με: (α) EUROBANK, (β) Τράπεζα Πειραιώς, (γ) Εθνική Τράπεζα Ελλάδας και (γ) Τράπεζα Ελλάδος (Γεωρ. Δεδεδήμου)

15ο Έγκριση της αριθ.54/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης με θέμα “Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019”. (Ηλίας Αναστασάκος)

16ο Έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης “Θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κλεάρχου 35 στη Σπάρτη/Επικαιροποίηση της αριθμ.244/2001 ΑΔΣ”. (Δημήτριος Καπονικολός)

17ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΚ Σπαρτιατών”, αναδόχου Ενωτεχνική ΑΤΕ. (Δημ. Καπονικολός)

18ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Οινούντος 2017”, αναδόχου Πολυζώη Σωτηράκου. (Δημ. Καπονικολός)

19ο Έγκριση 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου: “Επέκταση βελτίωση άρδευσης ΔΕ Μυστρά 2019”, αναδόχου Γεωργίου Κυριακούλια (Δημ. Καπονικολός)

20ο Έγκριση 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) και του 1ουΠρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) έργου: “Επισκευή και συντήρηση τουαλετών αίσθουσας πολλαπλών χρήσεων ΤΚ Χρυσάφων”, αναδόχου Παναγιώτη Μάνη (Δημ. Καπονικολός)

21ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Επέκταση ηλεκτροδότησης στα ΤΔ Παλαιοπαναγιάς και Ανωγείων και στους οικισμούς Διπόταμα και Σωτήρα”. (Δημ. Καπονικολός)

22ο Ανάκληση της αριθ.381/2019 απόφασης ΔΣ με θέμα “Εξειδίκευση πίστωσης – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.00-6463.002 με τίτλο «Διαφημιστική Καμπάνια για την Ανακύκλωση»”. (Γεωρ. Δεδεδήμου)

23ο Ανάκληση της αριθ.399/2019 απόφασης ΔΣ με θέμα “Εξειδίκευση πιστώσεων – Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων που αφορούν την επισκευή του ΚΗΗ4336 οχήματος του δήμου”. (Χρήστος Κανακάκος)

24ο Ανάκληση της αριθ.400/2019 απόφασης ΔΣ με θέμα “Εξειδίκευση πιστώσεων – Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων που αφορούν την επισκευή του ΚΗΗ4337 οχήματος του δήμου. (Χρ. Κανακάκος)

25ο Έγκριση μελέτης της υπηρεσίας – προμήθειας με τίτλο “Συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων κι δίκυκλων του δήμου Σπάρτης – προμήθεια ανταλλακτικών” προϋπολογισμού 270.000 ευρώ (με ΦΠΑ). (Χρ. Κανακάκος)

26ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Αναβάθμιση του συστήματος δημοτικού φωτισμού δήμου Σπάρτης”. (Δημ. Καπονικολός)