Τα θέματα της σημερινής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα και ώρα 19.30′ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Περί αιτήματος δημοτών για αναστολή εφαρμογής του μέτρου επέκτασης της υποχρεωτικής προσχολικής ηλικίας σύμφωνα με το Ν.4521/2018. Εισηγητής ο κ. Σπύρος Μοιράγιας.

2ο Περί επιχορήγησης της ιεράς μητρόπολης Μονεμβασίας και Σπάρτης. (Δημήτρης Αποστολάκος)

3ο Περί υποβολής αιτήματος για έγκριση επέμβασης σε δασική έκταση για την κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς. (δήμαρχος)

4ο Σύσταση επιτροπής για τη συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας (ΤΟΣΠΠΑ). (Σπ. Μοιράγιας)

5ο Περί συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Παλαιολογείων – Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης. (Δημ. Αποστολάκος)

6ο Περί ένταξης μνημόσυνου για τους πεσόντες μαχητές Πρινοκκοκά στις εκδηλώσεις του δήμου. (Βασίλης Σκρουμπέλος)

7ο Έγκριση της μελέτης και φυσικού αντικειμένου του έργου “Αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων 1ου γυμνασίου – λυκείου Σπάρτης”, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

8ο Έγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του δήμου”. (Παν. Αργυρόπουλος)

9ο Έγκριση της μελέτης και φυσικού αντικειμένου του έργου “Αποκατάσταση – βελτίωση κοιμητηρίων ΔΕ Μυστρά”, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής. (Παν. Αργυρόπουλος)

10ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο “Υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2017-2018’’. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

11ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών επισκευής των οχημάτων του δήμου. (Βασ. Σκρουμπέλος)

12ο Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στoν Γκουβάτσο Νικόλαο του Γεωργίου. (Δημ. Αποστολάκος)

13ο Έγκριση κατανομής και ψήφιση πίστωσης στο Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης. (Δημ. Αποστολάκος)

14ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών και λοιπού εξοπλισμού δικτύου”. (Δημ. Αποστολάκος)

15ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2018. (Δημ. Αποστολάκος)

16ο Διαγραφή οφειλών. (Δημ. Αποστολάκος)