Τα θέματα της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης

0
239

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 19.00′ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Περί ορισμού τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για τη συμμετοχή του στην επιτροπή για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας λοιμοβλήτων ή λοιμυπόπτων ζώων. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

2ο Έγκριση εκποίησης μεταλλικών κάδων. (Παναγιώτης Ρήγας)

3ο Χορήγηση – ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκής Αγοράς. (Στ. Αργυρόπουλος)

4ο Εξέταση της από 5-12-2016 ένστασης της εταιρείας με επωνυμία «Ματθαίος Τεχνική ΑΤΕ». (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

5ο Χορήγηση άδειας στο δημοτικό σύμβουλο Παναγιώτη Παπαδόπουλο. (Σπύρος Μοιράγιας)

6ο Έγκριση της αριθ. 3/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα «Ψήφιση του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του ΝΠ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης 2017». (Γεωργία Γαλανοπούλου)

7ο Περί καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς για το έτος 2017. (Στ. Αργυρόπουλος)

8ο Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 που δεσμεύτηκαν από το δημοτικό συμβούλιο. (Δημήτρης Αποστολάκος)