Τα θέματα της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης

0
399

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου θα λάβει χώρα απόψε στις 7.00′ μμ. Το Σώμα θα κληθεί να συζητήσει και να αποφασίσει επί των εξής θεμάτων:

1ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. Εισηγητής ο κ. Δημήτρης Αποστολάκος.

2ο Περί έγκρισης συμμετοχής του δήμου στη διεθνή τουριστική έκθεση “World Travel Market 2017” στο Λονδίνο – Ψήφιση πίστωσης. (δήμαρχος)

3ο Αδελφοποίηση δήμων Σπάρτης – Le Plessis-Trevise. Μετάβαση αποστολής – Ψήφιση πίστωσης. (Χριστίνα Μακρυσοπούλου)

4ο Συμπλήρωση της αριθ.213/2017 απόφασης δημοτικού συμβουλίου με θέμα “Περί ανασυγκροτήσεως της επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης”. (Χρήστος Αλεξάκος)

5ο Περί κατανομής 66.100,70 ευρώ για επισκευή και συντήρηση κτιρίων των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

6ο Περί κατανομής ποσού 79.979,85 ευρώ (γ΄ δόση 2017) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου. (Στ. Αργυρόπουλος)

7ο Περί έγκρισης εκτέλεσης χρωματισμού των όψεων του κτιριακού συγκροτήματος του 5ου δημοτικού σχολείου Σπάρτης με δαπάνες του κ. Δ. Καλοειδή. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

8ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Οδοποιία και τεχνικά έργα ΤΚ Αμυκλών και Καλυβίων Σοχάς”. (Π. Αργυρόπουλος)

9ο Έγκριση διαδικασίας εκ νέου διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ειδών της ομάδας 4 “Είδη αρτοποιείου-ζαχαροπλαστικής”, λόγω εν μέρει άγονου αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της γενικότερης προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του δήμου Σπάρτης και των νομικών του προσώπων έτους 2017” και λόγω άγονης διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της αριθ.2/2017 μελέτης. (Δ. Αποστολάκος)

10ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών επισκευής των οχημάτων του δήμου. (Βασίλης Σκρουμπέλος)

11ο Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης υλικών που συμπεριλαμβάνονται στην προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κλπ δημοτικών ενοτήτων πλην Σπάρτης 2017”. (Π. Αργυρόπουλος)

12ο Γνωμοδότηση επί αιτήματος των κ.κ. Παναγιώτη και Αγγελικής Μαχαίρα, φερόμενων ιδιοκτητών του ακινήτου με κωδικό κτηματογράφησης [0317001] στα Ο.Τ.445 και Ο.Τ.446 (Κ.Χ.) του ρυμοτομικού σχεδίου Πλατανιστά δήμου Σπάρτης, περί “επανακαθορισμού τμήματος του παραπάνω ακινήτου που έχει δεσμευτεί από την ΕΚΧΑ ΑΕ μέχρι την αποζημίωσή του από το δήμο Σπάρτης”, στα πλαίσια σύνταξης – έγκρισης διορθωτικής πράξης εφαρμογής. (Π. Αργυρόπουλος)

13ο Έγκριση της αριθ.96/2017 κυκλοφοριακής μελέτης «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο του Σπάρταθλον 2017, εντός της πόλης της Σπάρτης”. (Π. Αργυρόπουλος)

14ο Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου “Διαμόρφωση δημοτικού χώρου έναντι νεκροταφείου ΤΚ Βασσαρά”. (Π. Αργυρόπουλος)

15ο Περί έγκρισης διαπλάτυνσης πεζοδρομίων στις συμβολές των οδών του ρυμοτομικού σχεδίου Σπάρτης και σε σημεία μικρού υφιστάμενου πλάτους. (Π. Αργυρόπουλος)

16ο Επιχορήγηση συλλόγων – σωματείων. (Δ. Αποστολάκος)