Διακοπή ρεύματος την Παρασκευή λόγω εργασιών: Δείτε πού

dei

Λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί γενική διακοπή ρεύματος από τις 7.30′ έως τις 8.30′ και από τις 14.30′ έως και τις 15.30′ την Παρασκευή 10/4 σε Αμύκλες, Τραπεζοντή, Κεφαλά, Γκοριτσά, Γεράκι, Κοσμά, Καρύτσα, Βρονταμά, Καλονή, Αγριάνους, Χρύσαφα, Σκούρα, Πλατάνα, Ζαγάνα και Καλιθέα.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν την καθορισμένη ώρα, γι’ αυτό οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση. Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμη κι αν βρίσκονται στο έδαφος.