Εξαιρετικά αναγκαία θεωρεί τη συγκρότηση άτυπων πυροσβεστικών ομάδων σε κάθε χωριό του δήμου Σπάρτης ο επικεφαλής της παράταξης “Ελπίδα”, Χρήστος Αλεξάκος.

Όπως αναφέρει στην πρότασή του προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, από τον οποίο ζητά την άμεση συζήτησή της σε επόμενη συνεδρίαση, η μεγάλη απόσταση των χωριών από την έδρα της πυροσβεστικής, αλλά κυρίως η αντικειμενική αδυναμία των γερασμένων κατοίκων των χωριών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σπιτιών τους (παλαιότητα και υπερφόρτιση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, εύφλεκτα υλικά ξυλείας κλπ) καθιστούν την απόφαση επιτακτική.

“Οι ομάδες αυτές”, εξηγεί, “λόγω του προνοιακού τους χαρακτήρα, προτείνω να συγκροτηθούν ταχύτερα με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης, ύστερα από πρόταση του προέδρου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας, κ. Θέμη Πατσιλίβα. Επιπλέον, κατόπιν συνεννόησης και σε συνεργασία με την πυροσβεστική μας υπηρεσία, να οργανωθούν οι ανάλογες εκπαιδευτικές δράσεις”.

Ο κ. Αλεξάκος προτείνει τέλος τη διάθεση 15.000 ευρώ για την αγορά δώδεκα πυροσβεστήρων των δώδεκα κιλών ο καθένας για δεκαπέντε τουλάχιστον χωριά του δήμου σε πρώτη φάση.