Τι θα συζητηθεί απόψε στο δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης

dimotiko symvoulio Spartis

Με επτά θέματα ημερήσιας διάταξης συνέρχεται απόψε στις 7.30′ μμ το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης:

1ο Θέσεις του δημοτικού συμβουλίου επί του σχεδίου νόμου για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι».

2ο Πρόταση της δημοτικής παράταξης «Ελπίδα» (συγκρότηση πυροσβεστικών ομάδων σε τοπικές κοινότητες – εξοπλισμός). Εισηγητής ο Χρήστος Αλεξάκος.

3ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής πρώτης επέμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός δημοτικών οδών, κοιμητηρίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων». (Δημήτρης Αποστολάκος)

4ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών του δήμου». (Δημ. Αποστολάκος)

5ο Έγκριση μελέτης και φυσικού αντικειμένου του έργου «Επέκταση – βελτίωση αρδευτικών δικτύων ΔΕ Σπάρτης 2018», έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

6ο Έγκριση μελέτης και φυσικού αντικειμένου του έργου «Επέκταση – βελτίωση αρδαυλάκων άρδευσης ΔΕ Μυστρά 2018», έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής. (Παν. Αργυρόπουλος)

7ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο «Συντήρηση ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων οδών 2017». (Παν. Αργυρόπουλος)