Το νέο διοικητικό συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Μολάων

Στις 2 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου Μολάων γενική συνέλευση και ακολούθησε διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου, το οποίο διαμορφώθηκε ως εξής: Παναγιώτης Αποστολάκος (πρόεδρος), Ιωάννης Κουτσοθεοδωρής (αντιπρόεδρος), Νικόλαος Μέμιτσας (γεν. γραμματέας – υπεύθυνος θήρας), Παναγιώτης Σούντας (κοσμήτορας), Λεωνίδας Κουτσουμπός (μέλος) και Θεοφάνης Ραμάκης (μέλος).