Το “Spartan Race” ανοίγει τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης

0
177
dimarxeio Spartis

dimarxeio Spartis

Τακτική δημόσια συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης την Τετάρτη 1/7 στις 19.00′, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα ακόλουθα θέματα:

1ο Σχετικά με τη διεξαγωγή του “Spartan Race” στο δήμο Σπάρτης. Εισηγητής ο κ. δήμαρχος.

2ο Έγκριση της αριθ. 17/24-03-2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠ Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Σπάρτης με θέμα «Έγκριση απολογισμού έτους 2014». (Χρίστος Πλειώτας)

3ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για ενίσχυση ΚΑ για δαπάνη παροχής γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων. (Δημήτρης Αποστολάκος)

4ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για ενίσχυση ΚΑ για την υποχρεωτική εισφορά στο ΦΟΔΣΑ. (Δημ. Αποστολάκος)

5ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για «Προμήθεια συστήματος πυρανίχνευσης αποθήκης δήμου». (Δημ. Αποστολάκος)

6ο Τροποποίηση προϋπολογισμού για τη συνδιοργάνωση με τον ΕΟΣ Σπάρτης της 75ης Πανελλήνιας Ορειβατικής Συγκέντρωσης. (Δημ. Αποστολάκος)

7ο Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2015 με την εγγραφή έργου με τίτλο «Επέκταση ιατρείου ΤΚ Αγίου Ιωάννη». (Δημ. Αποστολάκος)

8ο Τροποποίηση προϋπολογισμού για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σύμφωνα με το Ν.4321/15, για εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ. (Δημ. Αποστολάκος)

9ο Περί συνδιοργάνωσης με τον ΕΟΣ Σπάρτης της 75ης Πανελλήνιας Ορειβατικής Συγκέντρωσης – Ψήφιση πίστωσης. (Χρήστος Αλεξάκος)

10ο Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ανάπλαση χώρων ΤΚ Καλυβίων Σοχάς», αναδόχου Κ/Ξ Γουδης Βασίλειος – Αρώνης Γεώργιος. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

11ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση τεντόπανου για την αποκατάσταση τέντας πλατείας ΤΚ Πλατάνας». (Παν. Αργυρόπουλος)

12ο Άδεια λειτουργίας δύο κολυμβητικών δεξαμενών του κ. Νεκτάριου Διονυσάκου του Διονυσίου στην ΤΚ Αγίου Ιωάννη του δήμου Σπάρτης. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

13ο Συμπλήρωση του βεβαιωτικού καταλόγου για καταβολή δικαιώματος για αυθαίρετη βοσκή έτους 2015. (Δημ. Αποστολάκος)

14ο Συζήτηση αιτήσεων κτηνοτρόφων και συμπλήρωση του βεβαιωτικού καταλόγου ζώων που δικαιούνται να εισαγάγουν οι κτηνοτρόφοι στις βοσκήσιμες εκτάσεις το έτος 2015. (Δημ. Αποστολάκος)

15ο Περί εκλογής και διορισμού υδρονομέων άρδευσης στις τοπικές κοινότητες Καστορείου (Α΄ δέση) και Αγίου Ιωάννη. (Δημ. Αποστολάκος)

16ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για δαπάνη φύλαξης πάρκου Γουδέ. (Δημ. Αποστολάκος)

17ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για «Υπηρεσία συμβούλου για τη διαμόρφωση δημοτικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων του δήμου Σπάρτης». (Δημ. Αποστολάκος)

18ο Συμμετοχή του δήμου Σπάρτης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Πάρνωνα – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ – Τροποποίηση προϋπολογισμού. (Δημ. Αποστολάκος)

19ο Περί αλλαγής εκπροσώπου υπαλλήλου του δήμου για το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης και την επικοινωνία με τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης. (δήμαρχος)

20ο Έγκριση διενέργειας με τη διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών της προμήθειας «Τροφίμων για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού Ξηροκαμπίου του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Σπάρτης έτους 2015». (Δημ. Αποστολάκος).