Τρίωρη διακοπή ρεύματος την Τρίτη 14/6

Απαραίτητες τεχνικές εργασίες την Τρίτη 14 Ιουνίου θα προκαλέσουν γενική διακοπή ρεύματος σε Δαφνί, Λευκόχωμα, Κυδωνιά και Αρδευτικά Πυρί για ένα τρίωρο, από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν την καθορισμένη ώρα, γι’ αυτό οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται συνέχεια υπό τάση. Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμη κι αν βρίσκονται στο έδαφος.