Τρεις οκτάμηνες προσλήψεις αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο Ευρώτα

Σε συνεδρίαση που πραγματοποίησε το δημοτικό συμβούλιο Ευρώτα στις 22/3 ενέκρινε τον προγραμματισμό τριών οκτάμηνων προσλήψεων στο δήμο, με σκοπό την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του. Οι θέσεις έχουν ως εξής:

Υπηρεσία

Κλάδος

Χρονική διάρκεια

Αριθμός ατόμων

Ύδρευσης Αποχέτευσης

ΥΕ Εργατών Ύδρευσης

8 μήνες

1

Διαχείρισης κοιμητηρίων

ΥΕ Εργατών Νεκροταφείων

8 μήνες

1

Τεχνικών Υπηρεσιών

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων

8 μήνες

1

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου θα σταλεί στην αρμόδια υπηρεσία της αποκεντρωμένης διοίκησης προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των απαιτούμενων προσλήψεων.