Τριάντα τρεις προσλήψεις για πυροπροστασία στο Δήμο Σπάρτης

0
394
pyrasfaleia

pyrasfaleia

Ο δήμος Σπάρτης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών μηνών, τριάντα τριών ατόμων για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας:

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης (μήνες)

Αριθμός

ατόμων

ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων

(εκσκαφέα – φορτωτή β΄ ομάδας

δ΄ τάξης)

3

1

ΔΕ χειριστές γεωργικών

ελκυστήρων (τρακτέρ)

3

4

ΔΕ οδηγοί αυτοκινήτων

3

8

ΥΕ εργατών πυροπροστασίας

3

20

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση Ευαγγελιστρίας 85-87, ΤΚ 23100 Σπάρτη, απευθύνοντας την στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης, υπόψιν κ. Αναστασίας Ξυδιά ή κ. Πολύδωρου Αλεξάκη (τηλέφωνα επικοινωνίας 27310 81866 εσωτ.117 και 27310 81866 εσωτ.116) έως και την 29η Ιουνίου.