Τροποποίηση στη διαδικασία υιοθεσίας αδέσποτων ζώων

0
401

Θέλοντας να γίνει πιο σαφές το νομικό πλαίσιο που αφορά στην υιοθεσία αδέσποτων ζώων, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εισάγει τροποποίηση στο σχέδιο νόμου «Αγροτικοί συνεταιρισμοί και μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου», η οποία παρέχει τη δυνατότητα η διαδικασία της υιοθεσίας αδέσποτων ζώων από ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη (υπογραφή της δήλωσης υιοθεσίας, παραλαβή του ζώου) να γίνεται και από νόμιμο εκπρόσωπό του.

Επίσης, καταργείται η απαγόρευση διατήρησης και παραμονής των ζώων αυτών σε καταφύγια εκτός Ελλάδας, καθώς η διάταξη αυτή θεσπίζει κανόνα προς εφαρμογή στο έδαφος άλλου κράτους-μέλους και ως εκ τούτου προσκρούει στο δίκαιο της ΕΕ.