Ως αγροτικά εισοδήματα θα λογίζονται τα έσοδα από την οικοτεχνία

0
261

Σύμφωνα με εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από 01.01.2017 τα έσοδα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της οικοτεχνίας θα λογίζονται και θα περιλαμβάνονται στα αγροτικά εισοδήματα.

Η ένταξη αυτή αποτελούσε πάγιο αίτημα των επαγγελματιών αγροτών, όπως αυτοί ορίζονται και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίοι ασκούν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα της οικοτεχνίας.