Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα δελτία μετακίνησης ΑμεΑ

Tη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η θεώρηση και χορήγηση των δελτίων μετακίνησης ατόμων με ειδικές ανάγκες για το έτος 2018, από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του νομού μας.

Ως ημερομηνία λήξης της διαδικασίας έχει ορισθεί η 31η Δεκεμβρίου 2018. Στη συνέχεια δεν θα είναι δυνατή η θεώρηση ή χορήγησή τους, παρά μόνο μετά την έκδοση της νεότερης εγκυκλίου για το έτος 2019.

Τα δελτία που θα έχουν θεωρηθεί/χορηγηθεί για το 2018 θα ισχύουν το χρονικό διάστημα μέχρι της έκδοσης της νεότερης εγκυκλίου του 2019.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 27313 63234, 63227, 63230.