Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα δελτία μετακίνησης ΑμεΑ

Δημοσιεύτηκε η διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με τη θεώρηση και χορήγηση δελτίων μετακίνησης ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Για την ανανέωση αλλά και την έκδοση νέων δελτίων, ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 18η Δεκεμβρίου 2015 και ημερομηνία λήξης η 31η Ιανουαρίου 2016. Ως ημερομηνία λήξης ισχύος των δελτίων του 2014 ορίζεται η 31/1/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσέρχονται στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης) της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας ή στα κατά τόπους αρμόδια Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, προσκομίζοντας όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 27313 63234 (Παναγιώτα Φλεβαράκη).