Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ελαιοπαραγωγοί για το Ελαιοκομικό Μητρώο

0
405

Στο ελαιοκομικό μητρώο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι καλλιεργητές ελιάς προκειμένου να εισπράττουν την ενιαία κοινοτική ενίσχυση και να μπορούν να συμμετέχουν και να ενισχύονται μέσω κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων. Επίσης η εγγραφή σε αυτό είναι απαραίτητη για την είσπραξη αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ.

Οι ελαιοπαραγωγοί που επιθυμούν να υλοποιήσουν μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

• νέα αίτηση παραγωγού ο οποίος δεν έχει υποβάλλει ποτέ υπεύθυνη δήλωση στο ελαιοκομικό,

•εγγραφή νέου τεμαχίου,

• κατάτμηση ή συγχώνευση τεμαχίου,

• διαφωνία με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εκτυπωμένο ελαιοκομικό αλφαριθμητικά και χαρτογραφικά (σε αριθμό δέντρων, θέση, όρια, εμβαδόν),

• διαγραφή τεμαχίου από το ελαιοκομικό,

μπορούν να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις στην έδρα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λακωνίας.

Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αλλά και για οποιαδήποτε πληροφορία οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην έδρα της υπηρεσίας στο διοικητήριο και στο τηλέφωνο 27313 63323.