10.000 ευρώ για τη βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης

0
433

Ο δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου», προϋπολογισμού 10.000 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως τη Δευτέρα 20 Μαρτίου και ώρα 13.00′ στο τμήμα Πρωτοκόλλου (Ευαγγελιστρίας 85-87, ισόγειο).

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το τμήμα Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Διαφάνειας (Γκορτσολόγου 61, τηλ. 27313 61236, e-mail: [email protected]). Αρμόδια είναι η υπάλληλος κ. Αικατερίνη Σανιδά.