15 θέματα στη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 17.30′ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί εγκρίσεως συμφωνητικών συνεργασίας – αντισταθμιστικά οφελήματα από την ανάπτυξη των δύο αιολικών πάρκων που εκκρεμούν από το έτος 2000 και εξουσιοδότηση για την υπογραφή τους. Εισηγητές ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος Κων/νος Μαυρομιχάλης.

2. Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης οικονομικής επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού δ΄ τριμήνου 2016. (Κων/νος Μαυρομιχάλης, Σταύρος Χριστάκος)

3. Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2017. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

4. Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 60.700 ευρώ. (Σταύρος Χριστάκος)

5. Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ασωπού», προϋπολογισμού 52.399,99 ευρώ (Ιωάννης Σουρλάς)

6. Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή στηθαίου στην ΤΚ Κυπαρισσίου ΔΕ Ζάρακα », προϋπολογισμού 14.999,99 ευρώ. (Παναγιώτης Τραϊφόρος)

7. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού (Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης). (Χαράλαμπος Κουτσονικολής)

8. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή – συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου ΤΚ Λαχίου ΔΕ Βοιών». (Χαρ. Κουτσονικολής)

9. Περί απευθείας αγοράς ακινήτου στη ΔΚ Νεάπολης. (Χαρ. Κουτσονικολής)

10. Περί διοργάνωσης και διεξαγωγής προγραμμάτων πρόληψης υγείας. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

11. Περί διαθέσεως πίστωσης για την τουριστική προβολή του δήμου. (Κατερίνα Τσαφατίνου)

12. Περί έγκρισης της αριθ.6/2017 απόφασης του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας «ΚΕΠΠΕΔΜ», η οποία αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. (Χρήστος Πετράκης)

13. Περί της από 14/12/2016 αιτήσεως του κ. Αναστασίου Κορογόνα, για κατασκευή πέργκολας 24 Μ2 στο λιμάνι Γέρακα. (Παναγιώτης Τραϊφόρος)

14. Περί της από 1/3/2017 αιτήσεως του κ. Ελευθερίου Σούμπαση του Ιωάννου για χορήγηση άδειας ύδρευσης σε νέα οικοδομή εκτός ορίων οικισμού Μαραθιά ΤΚ Ελίκας. (Ιωάννης Σουρλάς)

15. Περί του από 20/2/2017 εγγράφου του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Μολάων. (δήμαρχος, αντιδήμαρχοι, Ιωάννης Κολλιάκος)