16 θέματα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

0
440

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12/10 στις 19.00′ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση οδού Λεωνίδου», αναδόχου Σπ. Καραβράς ΑΤΕ (εξ αναβολής). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος.

2ο Διαγραφή οφειλών (εξ αναβολής). (Δημήτρης Αποστολάκος)

3ο Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. (Παν. Αργυρόπουλος)

4ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. (Δημ. Αποστολάκος)

5ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. (Δημ. Αποστολάκος)

6ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2016 για το έργο «Στεγανοποίηση οροφής κοινοτικού κτιρίου (φαρμακείου) στην ΤΚ Καρυών». (Δημ. Αποστολάκος)

7ο Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 233/2016 ΑΔΣ με θέμα «Περί επιβολής ή μη ανταποδοτικού τέλους σήμανσης και καταγραφής ζώων συντροφιάς. (Δημ. Αποστολάκος)

8ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Κατασκευή πλακόστρωσης ΤΚ Αγριάνων». (Παν. Αργυρόπουλος)

9ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Αποκατάσταση φθαρμένων πλακοστρώσεων ΤΚ Χρυσάφων Θεραπνών». (Παν. Αργυρόπουλος)

10ο Περί αναπροσαρμογής ή μη φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων από 1/1/2017. (Δημ. Αποστολάκος)

11ο Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών κοινοχρήστων χώρων και πλατειών οικ. έτους 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

12ο Περί αναπροσαρμογής ή μη τέλους ακίνητης περιουσίας οικ. έτους 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

13ο Διαγραφή οφειλών. (Δημ. Αποστολάκος)

14ο Περί εγκρίσεως δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση του συνεδρίου 2nd Word Congress «GeNeDis 2016» με τίτλο «Genetics, Geriatrics and Neurodegenerative Diseases Research» – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών. (Δημ. Αποστολάκος)

15ο Περί εγκρίσεως δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια τπυ εντύπου «Περιηγητής της Λακωνίας» – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών». (Δημ. Αποστολάκος)

16ο Περί εγκρίσεως δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου 2016 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών. (Δημ. Αποστολάκος).