16 θέματα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

0
591

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 19.00′ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Περί συμμετοχής του δήμου Σπάρτης στο δίκτυο “Αμφικτυονία αρχαίων ελληνικών πόλεων”. Εισηγητής ο δήμαρχος.

2ο Περί εκμίσθωσης ακινήτου ξενώνα Βαρβίτσας. (Δημήτρης Αποστολάκος)

3ο Περί εγκρίσεως δαπανών για την τέλεση μνημόσυνου ευεργετών δημοτικής ενότητας Φάριδος – Ψήφιση πίστωσης – Επιτροπή παραλαβής προμηθειών. (Δημ. Αποστολάκος)

4ο Περί αναπροσαρμογής ή μη φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων από 1/1/2018. (Δημ. Αποστολάκος)

5ο Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών κοινοχρήστων χώρων και πλατειών οικ. έτους 2018. (Δημ. Αποστολάκος)

6ο Περί αναπροσαρμογής ή μη ύψους ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών για το έτος 2018. (Δημ. Αποστολάκος)

7ο Περί αναπροσαρμογής ή μη τέλους ακίνητης περιουσίας οικ. έτους 2018. (Δημ. Αποστολάκος)

8ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

9ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

10ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

11ο Διαγραφή οφειλών. (Δημ. Αποστολάκος)

12ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο “Αμοιβές κτηνιάτρων”. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

13ο Παραλαβή υπηρεσιών από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων “ΔήμοςΝΕΤ” για την παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων. (Δημ. Αποστολάκος)

14ο Καθορισμός δόσεων για καταβολή οφειλών σύμφωνα με την 257/2017 ΑΔΣ. (Δημ. Αποστολάκος)

15ο Κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων δήμου Σπάρτης – Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017) “Τροποποιήσεις του Ν.2725/1999 (Α’ 121) και άλλες διατάξεις”. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

16ο Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ΔΔ Βλαχιώτη” του δήμου Ευρώτα. (Παν. Αργυρόπουλος)