17 θέματα στην αποψινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης

0
309

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα και ώρα 20.00′ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του δήμου Σπάρτης και των νομικών του προσώπων», προϋπολογισμού 985.245,82 ευρώ (με ΦΠΑ). Εισηγητής ο κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος.

2ο Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου με τη διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών. (Δημήτρης Αποστολάκος)

3ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

4ο Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και εργασιών – υπηρεσιών δήμου Σπάρτης, αρμοδιότητας Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Διαφάνειας, για το έτος 2017. (Χρίστος Πλειώτας)

5ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών αρμοδιότητας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. (Βασ. Σκρουμπέλος)

6ο Χορήγηση άδειας στον δημοτικό σύμβουλο Κυριάκο Στρίφα (άρθ.68 παρ.3 Ν.3852/2010). (Σπύρος Μοιράγιας)

7ο Χορήγηση – ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκής Αγοράς. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

8ο Έγκριση πρακτικού, κατακύρωση αποτελέσματος για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του δήμου Σπάρτης». (Βασ. Σκρουμπέλος)

9ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

10ο Διαγραφή οφειλών. (Δημ. Αποστολάκος)

11ο Αποδοχή παραχώρησης οικοπέδου από το κληροδότημα «Νικολάου Πηλάλα» στο δήμο Σπάρτης για κατασκευή νηπιαγωγείου. (Παν. Αργυρόπουλος)

12ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ανέγερσης νέου κτιρίου νηπιαγωγείου στη Σπάρτη». (Παν. Αργυρόπουλος)

13ο Περί ορισμού υπαλλήλου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη μετάβαση της αθλητικής αποστολής στο Κάουνας της Λιθουανίας, για τους Διεθνείς Παιδικούς Αγώνες 2017. (Σάββας Βελισσάρης)

14ο Έγκριση υποκατάστασης μέλους σύμπραξης μελετητών, εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για αποκατάσταση και ανάδειξη του παλαιού δημοτικού σχολείου Βασσαρά». (Παν. Αργυρόπουλος)

15ο Οριστική παραλαβή της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια προκατασκευασμένου κτιρίου για νηπιαγωγείο ΤΚ Μαγούλας ΔΕ Μυστρά». (Παν. Αργυρόπουλος)

16ο Έγκριση μελέτης και φυσικού αντικειμένου του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Οινούντος 2017», έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής. (Παν. Αργυρόπουλος)

17ο Λήψη απόφασης να καταστεί ο δήμος τριτεγγυητής για την υπογραφή σύμβασης της ΔΕΥΑ Σπάρτης με τη ΔΕΗ ΑΕ για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΔΕΥΑΣ από κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος (δήμαρχος & Παναγιώτης Ρήγας).