200.000 στον Δήμο Μονεμβασίας για ζημιές από κακοκαιρία

Επιχορηγήσεις ύψους 1.980.000 ευρώ εγκρίθηκαν, με χρέωση του λογαριασμού του υπουργείου Εσωτερικών, από το «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χώρας».

Από αυτό το ποσό, 200.000 ευρώ αντιστοιχούν στον δήμο Μονεμβασίας για έργα αποκατάστασης ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα.