23 θέματα στο αυριανό δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης

0
266
dimotiko symvoulio Spartis

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 2/11 στις 18.30′, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

1ο Έγκριση ή μη της αριθ. 87/2016 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ με θέμα «Παροχές αποχέτευσης – Σύνδεση ακινήτων» (εξ αναβολής). Εισηγητής ο κ. δήμαρχος.

2ο Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2016 για «Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος στον οικισμό Πολύδενδρο». (Δημήτρης Αποστολάκος)

3ο Περί αναπροσαρμογής ή μη ύψους ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών για το έτος 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

4ο Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού β’ τριμήνου έτους 2016. (Δημ. Αποστολάκος)

5ο Περί εγκρίσεως απευθείας ανάθεσης εκμίσθωσης ξενώνα Βρεσθένων. (Δημ. Αποστολάκος)

6ο Περί εγκρίσεως αγόνου αποτελέσματος για την εκμίσθωση καταστήματος «3» δημοτικής αγοράς Σπάρτης. (Δημ. Αποστολάκος)

7ο Περί εξέτασης αιτήσεως Ιωάννη Κούμαρη. (Δημ. Αποστολάκος)

8ο Περί έγκρισης συμμετοχής του δήμου Σπάρτης στη διεθνή έκθεση τουρισμού «Greek Tourism Expo». (δήμαρχος )

9ο Περί έγκρισης συμμετοχής του δήμου Σπάρτης στη διεθνή έκθεση τουρισμού «Philoxenia» – Ψήφιση πίστωσης. (δήμαρχος)

10ο Περί εγκρίσεως δαπανών για την Εορτή των Αεροπόρων στο Γεωργίτσι – Ψήφιση πίστωσης – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών. (Δημ. Αποστολάκος)

11ο Χορήγηση άδειας στη δημοτική σύμβουλο Αντωνία Κώνστα (Σπύρος Μοιράγιας)

12ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. (Δημ. Αποστολάκος)

13ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για λογιστική τακτοποίηση λόγω ηλεκτρονικού κατασχετηρίου από οφειλές ΔΟΥ. (Δημ. Αποστολάκος)

14ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου [2] «Eγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Σκάλας» της πράξης «Κατασκευή έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Σκάλας Λακωνίας» ΟΠΣ: 300800. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

15ο Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Πελλάνας». (Παν. Αργυρόπουλος)

16ο Έγκριση οριστικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση “Ξενία” Σπάρτης και μετατροπή σε κέντρο πολιτιστικών, τουριστικών και διοικητικών δραστηριοτήτων». (Παν. Αργυρόπουλος)

17ο Περί έγκρισης ή μη συστάσεως εταιρείας από τον μισθωτή του ισογείου ακινήτου που βρίσκεται στην ΤΚ Καρυών. (Δημ. Αποστολάκος)

18ο Έγκριση απευθείας μίσθωσης ακινήτου ως επέκταση της ήδη εγκατεστημένης υπηρεσίας σε μη μισθωμένους χώρους του ίδιου ή παρακείμενου ακινήτου. (Δημ. Αποστολάκος)

19ο Έγκριση παράτασης προθεσμίας για το έργο «ΕΕΛ Μολάων (μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων» και ανάκληση της υπ. αρ. 122/2016 ΑΔΣ. (Παν. Αργυρόπουλος)

20ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων Σκάλας», αναδόχου Εργοληπτική Γαλανίδη ΑΕ. (Παν. Αργυρόπουλος)

21ο Περί υποβολής πρότασης ένταξης πράξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων» Άξονας Προτεραιότητας 14 του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». (Χριστίνα Μακρυσοπούλου)

22ο Ορισμός εκπροσώπου του δήμου Σπάρτης στην επιτροπή αισθητικής αρτιότητας μαρμάρινης προτομής Νικολάου Κούτσαρη. (Παν. Αργυρόπουλος)

23ο Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αποδυτηρίων δημοτικού σταδίου Σπάρτης». (Παν. Αργυρόπουλος)