45 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

0
1402
arxaiologia

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη πρόσληψης 45 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του 10ου υποέργου «Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας (τέως Ε’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων) στο νομό Λακωνίας» του έργου «Αποπεράτωση οδικών υποδομών του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη», για χρονικό διάστημα έως και 30/6/2016 και με δυνατότητα παράτασης εφόσον παραταθεί το έργο.

Ειδικότητα

Αριθμός θέσεων

Περιοχή απασχόλησης

ΠΕ αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην προϊστορική αρχαιολογία

4

ΔΕ Κοκκινόραχης,

Αφυσσού και Πελλάνας

(θέση Νεράκια και ΣΕΑ

Πελλάνας) Δήμου

Σπάρτης

ΠΕ αρχαιολόγος

1

ΠΕ αρχιτέκτων μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων

2

ΤΕ συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης με εξειδίκευση στην ομάδα Α’

1

ΤΕ συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης με εξειδίκευση στην ομάδα Β’

1

ΥΕ εργατοτεχνίτης για ανασκαφικές εργασίες

36

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, κατά τις ώρες 8.00′ – 15.00′ στο γραφείο της γραμματείας της ΕΦΑΛΑΚ, στη διεύθυνση Αγησιλάου 59 Σπάρτη ΤΚ 23100, υπόψη κ. Νίκου Αποστολάκου ή κ. Νίκας Λυμπεράκη (τηλέφωνο επικοινωνίας 27310 25363) από 16/2/2016 έως και 22/2/2016.