Προσλήψεις 7 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικά 7 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΕΦΑΛΑΚ που εδρεύει στη Σπάρτη.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν τα εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ατόμα:

Αρχαιολογικός χώρος & Μουσείο Μυστρά (Δήμος Σπάρτης)

ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης 5 μηνών

1

Μνημεία περιοχής Γερακίου (Δήμος Ευρώτα)

ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης 5 μηνών

2

Αρχαιολογικό Μουσείο Νεάπολης Βοιών (Δήμος Μονεμβασίας)

ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης 5 μηνών

2

Αρχαιολογικός χώρος & Μουσείο Μυστρά (Δήμος Σπάρτης)

ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης 5 μηνών

1

Αρχαιολογικός χώρος & Μουσείο Μυστρά (Δήμος Σπάρτης)

ΥΕ Εργατών

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης 5 μηνών

1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση “Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, Αγησιλάου 59, ΤΚ 23 100 – Σπάρτη”, υπόψη κ. Νικολάου Παπαστρατάκου (τηλ. επικοινωνίας 27310 81128, 27310 25363). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.