45 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

0
312
arxaiologia

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας θα προσλάβει 45 νέους συμβασιούχους για την υλοποίηση του έργου «Αποπεράτωση οδικών υποδοµών του αυτοκινητόδροµου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαµάτα και κλάδος Λεύκτρο –Σπάρτη». Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις διάρκειας έως τις 31 Δεκεμβρίου, με δυνατότητα παράτασης.

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής: ΠΕ αρχαιολόγων 5, ΠΕ αρχιτεκτόνων μηχανικών (µε εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη µνηµείων) 2, ΤΕ συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης 2, ΥΕ εργατοτεχνιτών για ανασκαφικές εργασίες 36.

Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο κατά τις ώρες 8.0015.00′, είτε ταχυδροµικά (σε περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στο γραφείο της γραµµατείας της ΕΦΑΛΑΚ, στη διεύθυνση “Αγησιλάου 59, Σπάρτη, ΤΚ 23100”, υπόψη κ. Νίκου Αποστολάκου ή κ. Νίκας Λυµπεράκη (τηλέφωνο επικοινωνίας 27310 25363) από 27/10 έως και 3/11.