Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Ευρώτα

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας από την ημέρα εκδήλωσης των σφοδρών βροχοπτώσεων έως και έξι μήνες μετά (7 Μαρτίου 2017) κηρύχθηκε ο δήμος Ευρώτα, με απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη.

Αυτό συνεπάγεται συγκεκριμένη κρατική μέριμνα, καθώς ενεργοποιούνται μηχανισμοί για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της δυσχερούς κατάστασης. Πλέον ο δήμος με τη συνδρομή και της κρατικής μηχανής προχωρά άμεσα σε ενέργειες και δράσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών. Σημειώνεται ότι όλες ανεξαιρέτως οι υπηρεσίες του δήμου εξυπηρετούν τις έκτακτες ανάγκες των δημοτών και ενημερώνουν σχετικά με τον τρόπο καταγραφής των ζημιών και τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών.