Τα 24 θέματα που θα συζητήσει απόψε το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης

0
432

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 19.00′ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Περί εγκρίσεως συμμετοχής του δήμου Σπάρτης στη 10η Έκθεση Λακωνικών Προϊόντων – ψήφιση πίστωσης – συκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσίας. Εισηγητής ο κ. Χρίστος Πλειώτας.

2ο Περί εγκρίσεως, ψήφισης πιστώσεως και συγκρότησης επιτροπής παραλαβής για την προβολή του δήμου Σπάρτης στο περιοδικό “Icons Travellers”. (Χρ. Πλειώτας)

3ο Περί εγκρίσεως, ψήφισης πιστώσεως και συγκρότησης επιτροπής παραλαβής για την προβολή του δήμου στον τουριστικό οδηγό “Tourist Guide Of Greece 2017”. (Χρ. Πλειώτας)

4ο Δωρεάν παραχώρηση δύο αιθουσών δημοτικού σχολείου Κεφαλά. (Δημήτρης Αποστολάκος)

5ο Περί μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 7ου νηπιαγωγείου Σπάρτης. (Χρ. Πλειώτας)

6ο Περί εγκρίσεως απευθείας εκμίσθωσης ξενώνα Βρεσθένων. (Δημ. Αποστολάκος)

7ο Εξέταση αιτήματος του κ. Κωνσταντίνου Λαγανά για την εκτέλεση του έργου “Φωτισμός μονοπατιού ποταμού Κάστορα και χώρου αναψυχής ΤΚ Καστορείου” με έξοδα του ιδίου. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

8ο Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2017 για “Επείγουσα αποκατάσταση καταρρεύσαντος τοιχίου αντιστήριξης εντός του οικισμού Μεγάλη Βρύση”. (Δημ. Αποστολάκος)

9ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Οδοποία και τεχνικά έργα ΤΚ Αμυκλών, Καλυβίων Σοχάς, Αφυσσού και Κλαδά 2016”, αναδόχου Δημητρίου Παπαδάκου. (Παν. Αργυρόπουλος)

10ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “Βελτίωση – διαμόρφωση παιδικών χαρών στην ΤΚ Καρυών”, αναδόχου Γεωργίου Κυριακούλια. (Παν. Αργυρόπουλος)

11ο Έγκριση της αριθ.13/2017 κυκλοφοριακής μελέτης με τίτλο “Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ στο ΚΑΠΗ Σπάρτης, επί της οδού Γκορτσολόγου, αριθμός 119”. (Παν. Αργυρόπουλος)

12ο Ορισμός εκπροσώπου του δήμου για συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας οικοπέδου για ανέγερση διδακτηρίου. (Παν. Αργυρόπουλος)

13ο Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση τοπικής κοινότητας Κλαδά”. (Παν. Αργυρόπουλος)

14ο Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμού τρόπου κατασκευής του έργου “Αποκατάσταση σχολείου Χρύσαφας”. (Παν. Αργυρόπουλος)

15ο Ορισμός επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. (Παν. Αργυρόπουλος)

16ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου “Επείγουσα αποκατάσταση οδού Καραβά – Λογγάστρας στη ΧΘ 2+100 λόγω πλευρικής κατάρρευσης”. (Παν. Αργυρόπουλος)

17ο Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του δήμου οικονομικού έτους 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

18ο Ανασυγκρότηση διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης – Ορισμός προέδρου, αντιπροέδρου. (δήμαρχος)

19ο Ανασυγκρότηση διοικητικού συμβουλίου ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης – Ορισμός προέδρου, αντιπροέδρου. (δήμαρχος)

20ό Αποδοχή παραίτησης μελών από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ και ορισμών νέων μελών. (δήμαρχος)

21ο Περί συμμετοχής του δήμου Σπάρτης στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης δράσεων της πρόσκλησης “Δράσεις για τη στήριξη εθνικών ή διακρατικών σχεδίων για την αποφυγή διακρίσεων και την ένταξη των ρομά” του ευρωπαϊκού προγράμματος “Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια” (κωδ. πρόσκλησης: REC-RPPI-EUDI-AG-2016). (Χρ. Πλειώτας)

22ο Λήψη απόφασης σχετικά με τη λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στην ΠΕ Λακωνίας και υποβολής πρότασης ένταξης πράξης με τίτλο “Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Σπάρτης, με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας” στο ΕΠ Πελοποννήσου. (Χρ. Πλειώτας)

23ο Περί εγκρίσεως δαπανών για τις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου – ψήφιση πίστωσης. (Δημ. Αποστολάκος)

24ο Έγκριση γνωμάτευσης επιτροπής καλλιτεχνικής – αισθητικής αρτιότητας προτομής του αειμνήστου δασκάλου Νικολάου Κούτσαρη, που θα τοποθετηθεί στον προαύλιο χώρο του πρώην δημοτικού σχολείου της Τρύπης. (Παν. Αργυρόπουλος)