Σε λειτουργία το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Σπάρτης

logo dia viou mathisis

logo dia viou mathisis

Προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων θα προσφέρει το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης, το οποίο έθεσαν σε λειτουργία ο δήμος Σπάρτης και το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ελληνικό δημόσιο.

Στο ΚΔΒΜ του δήμου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

1

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1.1

Περιβάλλον και καθημερινή ζωή

25

1.2

Γεωργία και φυσικοί πόροι

25

1.3

Συλλογικές περιβαλλοντικές δράσεις

25

1.4

Οικολογικές λύσεις για το σπίτι

25

1.5

Αστικοί λαχανόκηποι

25

2

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

2.1

Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)

50

2.2

Υπολογιστικά φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)

50

2.3

Βάσεις δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ)

50

2.4

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

25

2.5

Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)

25

2.6

Δημιουργία ιστοσελίδας

50

2.7

Ηλεκτρονική εφημερίδα

50

2.8

Νέες τεχνολογίες στην τρίτη ηλικία

25

4

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

4.4

Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2 – Β1)

25

4.5

Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)

25

4.6

Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1 – Α2)

25

Τα προγράμματα αυτά θα υλοποιηθούν σε όλες τις δημοτικές ενότητες του δήμου Σπάρτης. Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για ένταξη στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Για πληροφορίες και εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

  • Στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης, στη διεύθυνση Ευαγγελιστρίας 85-87 (ισόγειο), τηλ. επικοινωνίας 27310 24852, e-mail: [email protected], τις εργάσιμες ημέρες από 10.00 π.μ έως 13.00 μ.μ.
  • Στο 27310 22226 (εσωτ. 112), e-mail: [email protected], τις εργάσιμες ημέρες από 7.00 π.μ έως 15.00 μ.μ.

Σημειώνεται πως θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.