Άγιος Γεώργιος Σκάλας

Άγιος Γεώργιος Σκάλας (Δέσποινα Πορφύρη)