Άδειες υπαίθριου εμπορίου στο Δήμο Μονεμβασίας

Ο δήμος Μονεμβασίας πρόκειται να προβεί στη χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού νόμου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, στο δημαρχείο των Μολάων. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 5 έως τις 19/9, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του δήμου Μονεμβασίας.