Άνθος κάπαρης

Άνθος κάπαρης (Γιώργος Κουτσουμπός)