Έγινε πραγματικότητα το Ηλεκτρονικό Αστυνομικό Τμήμα!

Ξεκίνησε η λειτουργία του «Ηλεκτρονικού Αστυνομικού Τμήματος», της νέας διαδικτυακής πύλης (portal) της ελληνικής αστυνομίας.
Η πλατφόρμα αυτή δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς να υποβάλουν αιτήματα διοικητικού και δικαστικού χαρακτήρα, καθώς και καταγγελίες για περιπτώσεις ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Η είσοδος των χρηστών στην πλατφόρμα πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://portal.astynomia.gr και η ταυτοποίησή τους μέσω του συστήματος «TaxisNet» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Στο ηλεκτρονικό αστυνομικό τμήμα οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης 31 ηλεκτρονικών υπηρεσιών – αιτήσεων, όπως:

  • Αιτήσεις ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (e-tap), πχ για έκδοση άδειας εισόδου αλλοδαπών στη χώρα, διαγραφή από τα αρχεία ασφαλείας λόγω αμετάκλητης δικαστικής απόφασης αθώωσης, γνωστοποίηση καταχώρισης στο σύστημα πληροφοριών Schengen και βεβαίωση δακτυλοσκόπησης κλπ.
  • Αιτήσεις για θέματα διοικητικού και δικαστικού χαρακτήρα (πχ χορήγηση άδειας κατοχής κυνηγετικών όπλων, άδειας οπλοφορίας για προστασία, χορήγηση αντιγράφων εγγραφών βιβλίου αδικημάτων και συμβάντων κ.ά.).
  • Αιτήσεις από φορείς για θέματα διοικητικού και δικαστικού χαρακτήρα (λχ ποινικής κατάστασης πολίτη για εύρεση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα ή για χρήση στο δημόσιο κλπ).
  • Καταγγελίες – αιτήσεις ηλεκτρονικού εγκλήματος (e-crime), πχ από πολίτες και επιχειρήσεις για απατηλές διατραπεζικές συναλλαγές μέσω του διαδικτύου ή για οικονομικές ζημίες στο πλαίσιο του εμπορίου μέσω του διαδικτύου, από άτομα που εντοπίζουν χρήστες του ίντερνετ οι οποίοι εκφράζουν την επιθυμία τους να αυτοκτονήσουν, περιπτώσεις παιδοφιλίας ή διακίνησης ναρκωτικών στο διαδίκτυο κλπ.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Πληροφορικής του αρχηγείου της ΕΛΑΣ.